První bratislavské autobusy informují o reálných přestupech

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť implementoval do 11 nových autobusov, premávajúcich na letisko, inovatívny informačný systém, ktorý cestujúcim poskytne reálne časy odchodov nadväzných spojov a mnoho ďalších dôležitých aktualít.

S novými autobusmi neprišlo len lepšie cestovanie na letisko, ale aj výrazné zlepšenie informovania cestujúcich. Na displejoch umiestnených vo vozidlách na linke 61 a na vybraných spojoch linky 96 sa po novom zobrazujú dôležité informácie:

• animovaný zoznam najbližších zastávok aj s informáciou o tom, či je zastávka na znamenie (piktogram ruky)

• čas jazdy do zastávok

• zoznam liniek, na ktoré je možné prestúpiť

• pre najbližšiu zastávku odchody jednotlivých liniek v reálnom čase, teda aj so zohľadnením meškania, pokiaľ je táto informácia dostupná

• pri nadväzných spojoch sa zobrazuje informácia o tom, či je vozidlo
nízkopodlažné, a počas horúcich letných dní aj informácia, či je vybavené
klimatizáciou

• zobrazované sú aj údaje o možnostiach prestupu na regionálne autobusy

• informácie o nadväzných spojoch sa striedajú s aktuálnymi informáciami
z dispečingu, takže cestujúci sa už vo vozidle dozvie o výlukách alebo
mimoriadnostiach v doprave

Pre všetky informácie o nadväzných spojoch platí, že sa zobrazujú iba podstatné informácie na základe špeciálne vyvinutého algoritmu. Automaticky sa tak odfiltrujú linky a spoje, na ktoré nemá zmysel prestúpiť, a zostanú len dôležité údaje. Novinku sa podarilo zrealizovať vďaka unikátnej spolupráci verejného, súkromného a tretieho sektora, v ktorej bol lídrom projektu DPB a partnermi Solaris, BUSE, BID, Radiopol a občianske združenie mhd.sk. Postupne bude DPB zavádzať rovnaké zobrazovanie informácií aj v ostatných vozidlách, ktoré sú vybavené vnútornými LCD obrazovkami.

TZ DPB