Výluka postihne tramvaje v centru Olomouce

V sobotu 21. 11. 2020 a v neděli 22. 11. 2020 bude, z důvodu dokončovacích prací při opravě olomoucké tramvajové trati v ul. 8. května, prováděna montáž trolejového vedení v úseku od nám. Republiky po křižovatku ulic tř. Svobody x 8. května. Stavební práce si v uvedené dny vyžádají opatření v tramvajovém provozu. 

TRAMVAJOVÝ PROVOZ

Po dobu výluky bude tramvajový provoz upraven následovně:

Tramvajové linky č. 1, X4 a 5 – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách. Jiné tramvajové linky nebudou v provozu.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ

Náhradní doprava v úseku Hlavní nádraží – Neředín, krematorium a zpět bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X2. Některé spoje budou vedeny v celé trase, některé budou vedeny pouze v úseku Neředín, krematorium – Palackého. Linka bude provozována dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkových označnících.

Výluková linka X nebude v tyto dny provozována.

Vzájemný přestup cestujících z obou doprav bude umožněn na zastávce Hlavní nádraží.

TZ DPMO