Bratislava chce nakoupit 30 moderních tramvají

DPB začal proces verejného obstarávania na 30 nových jednosmerných, nízkopodlažných a klimatizovaných električiek, ktorými chce zvýšiť komfort cestovania v celej sieti Mestskej hromadnej dopravy.

DPB očakáva od projektových zámerov, ktoré predložil Ministerstvu dopravy a výstavby SR, výrazné kvalitatívne zlepšenie cestovania MHD v Bratislave. „Vysoká úroveň cestovania hromadnou dopravou je jedinou cestou, ako pomôcť Bratislave s jej kritickou dopravnou situáciou.  Bez zvýšenia podielu cestujúcich v prostriedkoch MHD nie je možné zlepšiť kvalitu života v našej metropole. Obnova vozidlového parku je nevyhnutnou súčasťou našich snáh o prilákanie väčšieho množstva ľudí do verejnej dopravy, a na to sa snažíme v čo najväčšej možnej miere využiť dostupné prostriedky z eurofondov,“ uviedol Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.

30 nových električiek umožní obnoviť časť vozidlového parku nahradením najstarších vozidiel, čím sa zvýši nielen poskytovaná prepravná kapacita, ale aj komfort cestovania v MHD. Budú mať totiž výkonnú klimatizáciu, determálne sklá a inovovaný informačný systém, aký poznajú cestujúci z 11 nových autobusov, ktoré jazdia na letisko. Zobrazuje napríklad prestupy v reálnom čase. Vďaka 30 novým električkám budeme mať v roku 2023 75 % električiek v uliciach Bratislavy moderných a nízkopodlažných.

V súčasnosti DPB finalizuje aj prípravu podmienok na vyhlásenie verejného obstarávania na nákup ďalších 10 obojsmerných, nízkopodlažných električiek, ktoré pomôžu zredukovať aj potrebu náhradnej autobusovej dopravy počas modernizácie električkových tratí.

Zároveň DPB začal, v súvislosti plánovaným predĺžením električkovej trate v Petržalke, pripravovať projekt na nákup ďalších električiek, ktoré budú mať o 50 % vyššiu kapacitu, ako súčasné bratislavské električky.

TZ DPB