Středočeský kraj má zájem elektrifikovat linky 375 a 377

Trolejbusy z Prahy by do Středočeského kraje mohly vyjíždět již v roce 2024. Konkrétně by mělo jít o náhradu nynějších příměstských autobusových linek 375 (trolejbus pojede z pražské Harfy do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi) a 377 (z pražských Letňan do Kostelce nad Labem). „Krajská rada schválila závěry hodnocení ekonomické efektivnosti a rozhodli jsme se pokračovat v další investorské přípravě akcí,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Borecký (STAN).

Celkové náklady na přípravu a realizaci stavby tratí budou hrazeny na základě smlouvy o spolupráci mezi Dopravním podnikem hl. města Prahy a Středočeským krajem. „Praha a Středočeský kraj se budou na nákladech podílet podle toho, jaká část trati leží na jejich katastrálním území,“ upřesnil Petr Borecký. Jak dále uvedl, tyto dvě linky jsou technicky realizovatelné a na základě předpokládaných parametrů jsou i ekonomicky efektivní.

Náklady na projektovou přípravu a realizaci budou hrazeny z vlastních zdrojů KSÚS Středočeského kraje, popř. ze zdrojů IROP/ITI nebo OPD3, a to v návaznosti na vypsané dotační podmínky. „Investorská příprava staveb a jejich realizace by měla probíhat v letech 2020-24. První celý rok provozu se předpokládá v roce 2025,“ říká radní pro oblast dopravy. Podle něj jsou dotační podmínky v současné době nejasné, nicméně Středočeský kraj počítá se spolufinancováním z dotačních zdrojů ve výši 70 nebo 85 procent.

Z přepravního hlediska nedojde ke změnám, nicméně pozitivní dopad je zřejmý v oblasti životního prostředí (zejména výfukové plyny a hluk). „Podstatně se sníží uhlíková stopa,“ vyzdvihuje Petr Borecký. Z ekonomického hlediska projekty obou linek pohybují nad hranicí ekonomické efektivnosti a je tedy zajištěna návratnost vynaložených prostředků na zřízení a zajištění provozu parciálních trolejbusů.

Stavbou bude rozšířena stávající síť trolejového vedení, která umožní nahradit autobusové linky za trolejbusové a v případě použití parciálního trolejbusu umožní dobití jejich baterií.

TZ Středočeský kraj