Změny v Pražské integrované dopravě od 13. prosince 2020

K celostátní změně jízdních řádů 13. 12. 2020 dojde k několika zásadním změnám v dopravní obslužnosti Prahy a Středočeského kraje. Systém PID se rozšíří o další oblasti Středních Čech na Berounsku, Hořovicku a Rožmitálsku. V rámci toho bude zavedeno 27 nových autobusových linek PID, tyto změny se dotknou cca 130 měst a obcí Středočeského kraje. Kromě toho bude rozšířena platnost Tarifu PID také do Mladé Vožice.

Na různých místech Prahy a Středních Čech bude zřízeno 6 nových autobusových zastávek, výrazně bude rozšířena obsluha autobusovými linkami obcí v okolí Úval. Drobnější úpravy se týkají také železnice – otvírá se nová zastávka Praha-Eden a zaniká Praha-Strašnice zastávka. Linka S7 se opět prodlužuje o úsek Praha hl.n. – Český Brod. Na 8 vlakových linkách S dochází k rozšíření provozu.

1) Integrace Berounska a Hořovicka

Zavedeno bude 23 nových lineka 8stávajících bude změněnoZrušeno bude 43 linek mimo systém PID. V celé oblasti Berounska a Hořovicka již budou všechny regionální autobusové linky zapojeny do systému PID, a to včetně linek do Prahy či MHD Beroun-Králův Dvůr a Hořovice. Jízdní doklady PID tak bude možné použít na celou cestu bez ohledu na zvolený dopravní prostředek (vlak, autobus, místní MHD i pražská MHD). Zároveň se mění názvy 25 zastávek v oblasti.

Nové autobusové linky PID

394 Praha, Nové Butovice – Beroun – Králův Dvůr, Počaply – Zdice(expresní linka provozovaná v pracovní dny v době zvýšené poptávky cestujících, nahrazuje především linku C19).

526 Zdice – Hředle – Chlustina – Žebrák – Bzová (nahrazuje linky C11 a C42).

527 Komárov – Újezd – Cerhovice – Drozdov – Žebrák (nahrazuje linky C39, C47 a částečně také C40 a C80; doplňková linka pro spojení Cerhovic a Újezda s Komárovem, v Žebráku garantované přestupy s linkou 384 od/do Prahy; nově zajištěno spojení o víkendu i do Drozdova, také sem zajíždí všechny spoje v relaci Cerhovice – Žebrák ve všední den).

528 Hořovice – Tlustice – Žebrák – Bzová – Březová – Kublov – Broumy (nahrazuje linku C32, všechny spoje nově zajíždějí do Bzové, čímž zde dochází k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti; nové spoje o víkendu).

529 Hořovice – Hvozdec (nahrazuje linku C37, v zastávce Hořovice, Náměstí B. Němcové návaznost na ostatní linky).

631 Nižbor – Hýskov – Beroun, Autobusové nádraží – Králův Dvůr – Suchomasty – Všeradice (nahrazuje linku MHD B a částečně také linky C14, C23 a C25; nově navazuje na vlaky linky R16 pro rychlé spojení obcí ležících za Královým Dvorem s Prahou; vybrané spoje linky pokračují ze zastávky Všeradice jako linka 638 ve směru Beroun, Aut. nádr., čímž dochází k navýšení nabídky spojení ve směru Beroun).

632 Řevnice – Svinaře – Osov – Hostomice(nahrazuje linky C33, C45, C50; v zastávce Řevnice, Nádraží je linka navázána na vlaky linky S7 z/na Prahu).

633 Beroun, Zdejcina – Beroun, Autobusové nádraží – Tetín – Liteň (nahrazuje stávající linku MHD C, dále nahrazuje linky C15, C17 a zároveň zavádí spojení Tetína a dalších obcí s centrem Berouna; zavedeny víkendové spoje ke Koněpruským jeskyním).

634 Hostomice – Neumětely / Skřipel – Všeradice (nahrazuje zajíždění vybraných spojů linky C25 a C38; linka zajišťuje lokální obsluhu obcí Neumětely, Lážovice a Skřipel; nově je v pracovní dny zajištěna obsluha zastávky Osov, Nové Dvory).

636 Loděnice – Chrustenice – Nenačovice – Železná (nahrazuje linku C10, v zastávce Loděnice je možný přestup na linky 380, 384 ve směru Praha a Beroun, v zastávce Železná na linku 630 ve směru Beroun – zavádí tedy dvojnásobně četné spojení obsluhovaných obcí s Berounem.

637 Zadní Třebaň – Liteň – Koněprusy – Beroun, Autobusové nádraží (- Beroun, Hlinky) – Nový Jáchymov – Kublov – Broumy (linka nahrazuje větší počet stávajících linek SID a zajišťuje nejen dopravu z uvedených obcí do Berouna a Králova Dvora, ale také dopravu do ZŠ Liteň; v zastávkách Beroun, Autobusové nádraží a Zadní Třebaň, žel. st. je možnost přestupu na páteřní železniční dopravu).

638 Všeradice – Koněprusy – Beroun, Autobusové nádraží (– Beroun, Hlinky) – Svatá – Broumy – Skryje (nahrazuje linky C23, C24, D18; linka je koordinována s linkou 637 v úseku Králův Dvůr – Beroun, Autobusové nádraží v maximálním možném rozsahu; spoje jedoucí do zastávky Všeradice pokračují jako přímý spoj linky 631 (bez nutnosti přestupu) ve směru Beroun).

639 Hořovice – Hostomice – Dobříš (nahrazuje linky C33, C38 a C80).

640 Zdice – Hostomice – Čenkov (nahrazuje linky C11, C16, C50 a D18; nově jsou vybrané spoje prodlouženy do Jinců a Čenkova).

641 Beroun – Zdice – Hořovice (nahrazuje linku C21).

642 Jince – Lochovice – Praskolesy – Hořovice (nahrazuje linku C49 v úseku Jince – Lochovice a linku C45 v úseku Lochovice – Hořovice; v úseku Praskolesy – Hořovice je koordinována s linkou 641).

643 Cerhovice – Újezd – Hořovice – Podluhy – Křešín (nahrazuje linku C43 a částečně C34 a C81; doplňková linka pro relaci Hořovice – Cerhovice, zajišťuje dopravní obslužnost cerhovické místní části Třenice, Újezda a zadní části Záluží; do Podluh jsou nově zavedeny víkendové spoje).

644 Hořovice – Osek – Komárov – Hvozdec, Mrtník – Chaloupky – Malá Víska – Zaječov (nahrazuje linku C36; mírné navýšení počtu spojů; garantované návaznosti většiny spojů začínajících/ukončených v Komárově na linky 645 a 646 z/do Hořovic).

645 Hořovice – Osek – Komárov – Zaječov – Olešná – Těně – Strašice (nahrazuje linku C35 a některé spoje linky C80; páteřní linka oblasti; v Hořovicích zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu; koordinace s linkou 646 v úseku Komárov – Hořovice pro zlepšení rozsahu dopravní obslužnosti; v úseku Zaječov – Strašice úprava spojů ve spolupráci s Plzeňským krajem především o víkendu z důvodu zlepšení spojení pro turisty do CHKO Brdy).

646 Hořovice – Osek – Komárov – Olešná – Cheznovice – Těně – Strašice – Dobřív – Rokycany(nahrazuje linku C46 a vybrané spoje linek C35 a C40; páteřní linka oblasti; ve spolupráci s Plzeňským krajem zaveden nový dopravní koncept s téměř všemi spoji v celé trase Hořovice – Rokycany; v Hořovicích i Rokycanech zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu; koordinace s linkou 645 v úseku Komárov – Hořovice).

647 Hořovice – Osek – Komárov – Kařízek – Kařez – Cerhovice (nahrazuje linku C81 a školní spoje přes komárovské sídliště z linky C36; všechny spoje nově jedou přes střed Oseka (zast. Osek, u Anýže); na požadavek Plzeňského kraje dochází k navýšení počtu spojů; v Kařezu zavedeny garantované návaznosti na železniční dopravu do Prahy i od Plzně).

648 Otmíče – Praskolesy – Hořovice – Záluží – Cerhovice – Drozdov – Týček – Zbiroh (nahrazuje linku MHD Hořovice, linky C34 a C44 a také vybrané spoje linek C47 a C80; páteřní linka oblasti; zavedeno nové přímé spojení ze Zbiroha, Drozdova, Cerhovic a Záluží k hořovické nemocnici; ranní školní spoj jede nově jako posila již z Otmíčů, jeden školní spoj také zajíždí pro zvýšení kapacity do Tlustic; spoje jedoucí k hořovickému nádraží zde mají garantované přestupy na železniční dopravu).

649 Nižbor, Stradonice, Náves – Nižbor, U Lípy – Nižbor, Žloukovice (nahrazuje část linky MHD B a linku C28; převážně školní linka pro doplňkovou obsluhu místních částí Žloukovice a Stradonice obce Nižbor).

Změněné autobusové linky PID

311 Linka je nově vedena také přes Dobřichovice a v Řevnicích je nově ukončena u nádraží. Celkové posílení provozu v úseku Řevnice – Mořina, nahrazuje také omezenou linku 451.

380 Linka je ze zastávky Beroun, U černého koně odkloněna přes Velké sídliště do zastávky Králův Dvůr, Počaply (částečně nahrazuje linku C20).

384 Nová trasa linky: Praha, Zličín – Loděnice – Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice(nahrazuje linky C20, C40, C41, C42, spoje v původní trase nahrazeny linkami 380 a 425).

425 Linka je ze zastávky Loděnice ve směru od Mořinky nově vedena přes Svatý Jan pod Skalou a Hostim a dále po trase současné linky MHD A do Popovic; v úseku Loděnice – Popovice jede celodenně, celotýdenně, nahrazuje linky MHD A, H a 384.

451 Linka je výrazně omezena na 1 ranní školní spoj v trase Mořina – Karlík – Řevnice, nádraží (zrušené spoje nahrazeny linkou 311).

531 Celková změna časových poloh spojů, zlepšení návaznosti na vlaky v Hořovicích.

630 Linka je prodloužena o úsek Beroun, aut. nádr. – Beroun, Jarov (nahrazuje linku MHD C).

952 Noční linka je prodloužena o úsek Beroun, U černého koně – Beroun, Sídliště (ve směru tam jede přes Velké sídliště a ve směru zpět přes Plzeňku).

Zrušené linky mimo systém PID

 • MHD Beroun-Králův Dvůr: linky A, B, C, H
 • MHD Hořovice: linka C9
 • Regionální linky SID: C10, C11, C13–C17, C19–C28, C32–C38, C40–C50, C80, C81, D18

Informační stánky k integraci Berounska a Hořovicka od 13. 12. 2020

Organizace ROPID a IDSK vydávají informační brožuru s jízdními řády, mapou a základními informacemi o linkách i jízdném, které budou zdarma k dostání v lokálních infocentrech, na městských a obecních úřadech, v autobusech i na vlakových nádražích.

Ve dnech před a po začátku integrace budou pomáhat cestujícím informátoři přímo v terénu v Berouně, Hořovicích i v Praze na Zličíně či v Nových Butovicích. Na těchto infostáncích budou k dispozici všechny potřebné informační materiály.

Beroun: U černého koně

 • Pátek 11. 12.: 6:00–15:00
 • Pondělí 14. 12.: 6:00–15:00

Hořovice: Nám. B. Němcové

 • Pátek 11. 12.: 6:00–12:00
 • Pondělí 14. 12.: 6:00–15:00

Praha: Zličín

 • Pátek 11. 12.: 13:00–18:00
 • Pondělí 14. 12.: 8:00–18:00

Praha: Stodůlky

 • Pátek 11. 12.: 14:00–17:00

Praha: Nové Butovice

 • Pondělí 14. 12.: 13:00–18:00

2) Integrace Rožmitálska od 13. 12. 2020

Zavedeny budou 4 nové linky a3 stávající budou změněnyZrušeny budou 4 linky mimo systém PID. Nově integrovaná oblast navazuje na předchozí etapu v červenci 2019, kdy byly do systému PID zapojeny linky mezi Prahou a Příbramí a také část regionálních linek v okolí Příbrami. Změny se dotknou 16 měst a obcí na Příbramsku, Rožmitálsku a Dobříšsku. Zároveň se mění názvy 12 zastávek v oblasti.

Nové autobusové linky PID

509 Trhové Dušníky – Příbram, aut. nádr. – Bohutín – Láz, Horní (v provozu pouze v pracovní dny).

517 Dobříš, nám. – Příbram, sídl. Archiv (náhrada za zkrácenou linku 317).

521 Příbram, Jiráskovy sady – Příbram, aut. nádr. – Bohutín – Vranovice – Rožmitál pod Třemšínem, aut. st. – Věšín (páteřní linka oblasti, v Příbrami návaznost na linky 393 a 395 – část spojů přímých z/do Prahy, v Rožmitálu návaznost linku IDP 432 z/do Plzně).

522 Rožmitál pod Třemšínem, aut. st. – Hvožďany (v provozu pouze v pracovní dny).

Změněné autobusové linky PID

317 Linka je zkrácena do trasy Praha – Dobříš, v úseku Dobříš – Příbram je nahrazena novou linkou 517.

393 Změna přímých spojů jedoucí z/do Rožmitálu pod Třemšínem.

395 Ruší se varianta trasy přes zastávky Sídl. Nám. 17. listopadu a Sídl. Kladenská v Příbrami.

Zrušené linky mimo systém PID

D30 Trhové Dušníky – Bohutín (nahrazeno linkou 509).

D31 Příbram – Kasejovice (nahrazeno linkou 521).

D32 Rožmitál pod Třemšínem – Hvožďany (nahrazeno linkou 522).

D33 Příbram – Láz (nahrazeno linkou 509).

3) Další trvalé změny autobusových linek PID od 13. 12. 2020

Kromě integrace Berounska, Hořovicka a Rožmitálska dojde také k dalším trvalým změnám vybraných autobusových linek PID a zastávek. Kromě časových posunů spojů linek navazujících na vlaky se jedná o úpravu spojů dle požadavků dotčených měst a obcí, zřízení nebo přejmenování některých zastávek, a také je rozšířena platnost tarifu PID na linkách do Mladé Vožice.

Změny jednotlivých linek

344 Většina spojů celotýdenně prodloužena o úsek Horoušany, Horoušánky – Horoušany, U rybníka.

391 Posílení provozu v ranní i odpolední špičce pracovních dnů.

393 Ve směru z Prahy se zřizuje zastávka Lihovar.

423 Zkrácení intervalu ve špičkách pracovních dnů v úseku Úvaly – Škvorec ze 30 na cca 15 minut, zkrácení intervalu o víkendech z 240 na 180 minut, nový 1 pár spojů o víkendech večer.

432 1 spoj v pracovní dny ráno nově zajíždí v Luštěnicích do zastávek Zelená a Sluneční.

434 Nový spoj v pracovní dny ráno z Milovic do Nymburka.

436 Nový spoj v pracovní dny ráno z Vlkavy do Milovic, ruší se 1 spoj v pracovní dny ráno a 1 spoj v pracovní dny večer z Vlkavy do Nymburka.

444 Linka je zkrácena o úsek Davle, U Pomníku – Měchenice, žel. st.

457 1 spoj v pracovní dny odpoledne ze Zeměchů jede nově přes Hřbitov a Barvy a Laky, 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Tesca nově nejede přes Lobeč.

484 Nové spoje v odpoledním a večerním období v trase Úvaly, žel. st. – Úvaly, Hodov – Horoušany (interval 30 minut v této části trasy je nově v období 15 až 22 hod.).

499 Poslední spoj v pracovní dny z Mladé Boleslavi je prodloužen o úsek Patřín – Nymburk, nový spoj v neděli večer z Mladé Boleslavi do Nymburka, 1 spoj v pracovní dny večer z Nymburka je zkrácen o úsek Loučeň – Semčice.

511 Nový 1 pár víkendových zrychlených spojů ráno z Příbrami do Sádku a večer zpět (nejedou přes Obecnici).

552 Dosud nezaintegrovaný úsek linky do Mladé Vožice je nově zařazen do tarifního pásma 9.

567 Dosud nezaintegrovaný úsek linky do Mladé Vožice je nově zařazen do tarifního pásma 9.

655 Nový spoj v pracovní dny ráno z Jiren do Úval a nový spoj v pracovní dny ráno z Úval do Brandýsa nad Labem.

676 Spoj v pracovní dny dopoledne ze Mcel do Nymburka jede nově již ze Seletic.

747 1 spoj v pracovní dny ráno z Hostína prodloužen do zastávky Mělník, Tyršova.

Změny zastávek

Benešov, Terminál (nový dopravní terminál u železniční stanice Benešov u Prahy, náhrada za stávající zastávky Benešov, aut. st.).

Čestlice, Obchodní (nový název pro zastávku Čestlice Albert hypermarket).

Čestlice, Pražská (nový název pro zastávku Čestlice Kika-Aquapalace).

Horoušany, Horoušánky, Za Panskou zahradou (nová zastávka obousměrně pro linky 343, 344 a 484; na znamení).

Odolena Voda, Ke Stadionu (nová zastávka obousměrně pro linky 373 a 658; na znamení).

Odolena Voda, Komenského (nový název pro zastávky Odolena Voda, U klubu a Odolena Voda, U školy).

Praha, Nýrská (nová zastávka pro linky 309 a 313 ve směru Nádraží Radotín; na znamení).

Rakovník, garáže Transdev Střední Čechy (nový název pro zastávku Rakovník, garáže Anexia).

Sukovská (nová zastávka obousměrně pro linky 122, 363 a 906; na znamení).

Týnec nad Sázavou, Chrást, u hřbitova (nová zastávka obousměrně pro linku 452; na znamení).

Vojkov, rozc. 0,7 (nová zastávka obousměrně pro linku 566; na znamení).

4) Trvalé změny na železnici PID

S1+S7 Linka S7 je opět prodloužena o úsek Praha hl. n. – Český Brod (převedením části vlaků z linky S1) – cca od března 2021 se kvůli výlukovým pracím na trati Praha – Beroun očekává opětovné zkrácení linky S7.

S3+S32 Nové vzájemné přípoje ve Všetatech.

S5 Vybrané spoje v pracovní dny prodlouženy do stanice Kladno-Dubí (dosud byly označeny jako S45).

S6 Nový pár vlaků večer v trase Praha-Smíchov – Nučice zastávka.

S9 Zřízena nová zastávka Praha-Eden (ruší se zastávka Praha-Strašnice zastávka).

S21 Zrušení 1 páru sezonních víkendových vlaků ráno.

S25 Posílení provozu o víkendech dopoledne.

S27 Zrušení 1 páru vlaků v pracovní dny podvečer.

S31 Vybrané spoje prodlouženy do stanice Řepov (dosud byly označeny jako S33), nový 1 pár vlaků v pracovní dny.

S35 Linka je nově v provozu pouze v letní sezoně (duben–říjen), zrušen provoz v pracovní dny a zaveden sezonní víkendový provoz v rozšířené trase Bakov nad Jizerou – Sobotka.

S40/U40 Zpravidelnění a zpřehlednění jízdního řádu.

S46 Linka je nově v provozu pouze v letní sezoně (duben–říjen), zrušen provoz v pracovní dny a zaveden sezonní víkendový provoz v trase Straškov – Slaný.

S60 Prodloužení 1 páru vlaků ráno o úsek Zdice – Beroun.

S65 1 spoj o víkendech ráno z Hostivice prodloužen o úsek Praha-Zličín – Praha hl. n. Nový večerní spoj o víkendech z Prahy hl. n. do Hostivice.

S67 Posílení provozu dopoledne.

S75 Nový pár vlaků v pracovní dny odpoledne.

S76 Posílení provozu v pracovní dny odpoledne, zejména v pátek.

R43 Linka již nezajíždí do Mělníka (stávající spoje do Mělníka nově označeny jako S3).

R45 Vybrané spoje v pracovní dny prodlouženy do stanice Kladno-Dubí (dosud byly označeny jako S45).

U15 Nová linka Louny – Postoloprty, vzniklá rozdělením většiny spojů linky U11 v Lounech.

U21 Zrušení večerního páru vlaků v pracovní dny.

TZ ROPID