Začala dualizace stejnosměrných RegioPanterů

České dráhy přistavily do společnosti Pars nova, člena skupiny Škoda Transportation, první ze stejnosměrných jednotek RegioPanter za účelem hlavní opravy a následné přestavby na dvousystémovou jednotku řady 640. Upravené soupravy budou jezdit i na tratích, kde se uskuteční konverze napájení ze současných 3 kV DC na střídavý systém 25 kV 50 Hz AC.

V těchto dnech byla do šumperského podniku Pars nova přistavena první jednotka 440.001 z Oblastního centra údržby střed, střediska údržby Děčín.

V návaznosti na plán Správy železnic sjednotit trakční soustavu v České republice a nahradit napájení 3 000 V stejnosměrného proudu na severu republiky střídavým napájením 25 000 V 50 Hz jsme přistoupili k úpravě nejmodernějších stejnosměrných jednotek RegioPanter řady 440 na dvousystémové. V příštích letech s postupující změnou napájení a elektrizací dalších tratí budou obsluhovat jak tratě s dosluhující soustavou 3 000 V, tak s rozšiřující se 25 000 V 50 Hz. Díky provedené rekonstrukci je můžeme provozovat bez omezení na všech elektrifikovaných tratích po celou dobu jejich plánované třicetileté životnosti. První takový úsek využijí jednotky v Ústeckém kraji mezi stanicemi Kaďaň-Prunéřov a Kadaň, a to prakticky hned po jejich přestavbě,“ vysvětluje Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro provoz.

Do konce roku 2022 je plánovaná přestavba všech dvanácti jednotek RegioPanter řady 440 na dvousystémou řadu 640. Nejvýznamnější změnou bude zástavba trakčních transformátorů na krajní motorové vozy a dosazení příslušné silnoproudé části, která umožní využívat napájení 25 kV 50 Hz AC, úprava řídicích systémů pro dvousystémový provoz a také nastavení brzd pro jízdu těžších vozů s transformátory.

Hodnota kontraktu, který zajišťuje společnost Škoda Transportation v Plzni a Pars nova v Šumperku, je 286,8 milionů Kč. Částkou 120 milionů Kč přispívá program OPD2.

Dvanáct jednotek řady 440 vyrobených v letech 2012 až 2014 v současnosti obsluhuje osobní a spěšné vlaky na Podkrušnohorské magistrále Děčín – Kadaň – Prunéřov (7 jednotek) a na trati Pardubice – Jaroměř (5 jednotek). Denně je v provozu 10 souprav, které ujedou v průměru 5 500 km/den. Jednotky 440 jsou třívozové s délkou 79 metrů, maximální rychlostí 160 km/h, výkonem 2 040 kW a celkovou kapacitou 241 míst k sezení.

K přestavbě stejnosměrných na dvousystémová vozidla přistupují i další dopravci, např. společnost ČD Cargo takto modernizuje své lokomotivy řady 163 (3 kV DC) na dvousystémovou řadu 363 (3 kV DC/25 kV 50 Hz AC).

TZ ČD