Lidé ve Vídni chodí více pěšky, opouštějí MHD

Pandemie výrazně ovlivnila chování a cestování obyvatel ve městech. Ve Vídni v loňském roce výrazně stoupla obliba jízdy na kole a hlavně chůze. Dohromady se na modal splitu podílí ze 46 procent. Podíl automobilistů zůstal beze změny, naopak znatelně ubylo cestujících v MHD, ukazují data vídeňského dopravního podniku.

Práce z domova, dálková výuka a lockdown. Mnoho tradičních cest odpadlo, zmenšil se akční rádius obyvatel i preference způsobu dopravy. Vídeňané se tak v roce 2020 častěji spoléhali na chůzi a jízdu na kole. Ačkoliv v absolutních číslech klesl počet vykonaných cest po městě, cyklistické sčítače v rakouské metropoli vloni vykazovaly průměrný nárůst počtu cyklistů o 12 procent oproti roku 2019. To se odrazilo i na dělbě přepravní práce, podíl cyklistů totiž vystoupal z předloňských 7 procent na 9 procent.

Ještě výraznější je zvýšení podílu chodců. Už před koronakrizí si Vídeň jako město krátkých vzdáleností držela s 28 procenty vysoký podíl pěších cest, za rok 2020 se však chůze s podílem 37 procent stala jasně dominantním způsobem dopravy.

Podíl individuální automobilové dopravy zůstal se 27 procenty nezměněn. Výrazný propad ale zaznamenala veřejná doprava. Zatímco v roce 2019 dosahovala 38 procent modal splitu, průměr za pandemický rok 2020 klesl na 27 procent.

Vídeňský modal split 2020 © Wiener Linien, Mobilitätsagentur Wien

Půl miliardy eur investic do MHD

V některých dnech ubylo ve vídeňské MHD až 80 procent cestujících. Za celý rok 2020 Wiener Linien svezly přibližně 574 miliony pasažérů, tedy o 40 procent méně. Vídeňský dopravní podnik se proto letos zaměřuje mimo jiné na investice do bike- a carsharingových stanic WienMobil, které rozšiřují nabídku krátkých cest. Do konce roku chce otevřít dalších pět stanovišť. Největší část z rekordních 503 milionů eur putuje do ambiciózní výstavby nové automatické linky metra a modernizace stanic i vozů.

Vídeňská radnice nicméně plánuje i další investice pro zvýšení atraktivity chůze i jízdy na kole. Ty se totiž podle městské agentury pro mobilitu ve stínu pandemie osvědčily jako plně konkurenceschopná varianta a způsob jak zlepšit fyzický i psychický stav obyvatel.

TZ město Vídeň, foto: Wiener Linien