DPP připravuje stavbu nové vozovny Hloubětín, stavba začne možná letos

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje stavbu nové vozovny Hloubětín, která bude zahrnovat zejména výstavbu nové deponovací
a opravárenské haly pro tramvaje i přestavbu zbylých částí areálu. Praha tak po více než 70 letech dostane novou, moderní vozovnu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,6 miliardy Kč. Výstavba potrvá necelých 26 měsíců a DPP by chtěl začít s její realizací ještě letos v návaznosti na dokončení nového energocentra, jehož stavba v současnosti probíhá. Tendr by měl být uveřejněn ve Věstníku veřejných v průběhu dnešního dne.

Aktuální veřejná zakázka se týká stěžejní části budoucí vozovny, její realizací DPP naváže na energocentrum, které v současnosti buduje. V rámci hlavní části stavby nové vozovny Hloubětín DPP postaví novou halu, která bude mít dvě části – deponovací s kapacitou až 61 vozů typu 15T a opravárenskou se šesti stanovišti a kapacitou až 12 tramvají typu 14T/15T. DPP je vybaví novou technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. DPP kromě toho v areálu postaví dvě nové budovy pro ostatní provozy, ale také dokončí bourání několik zbylých objektů, které jsou určeny k demolici. Přestavbou projdou také komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně. Celá stavba bude rozdělena na tři etapy, výstavba by měla trvat necelých 26 měsíců. Poté bude areál v Hloubětíně kompletně dokončen a připraven k plnému provozu.

DPP bude v nové vozovně využívat úspornější technologie s nižší spotřebou energie a šetrnější k životnímu prostředí. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Střecha haly bude částečně osázena fotovoltaickými panely, které budou elektrickou energií zásobovat areál vozovny. Dešťovou vodu bude DPP sbírat a využívat na mytí tramvají, na vytápění areálu bude podnik používat úsporná tepelná čerpadla.

Praha po více než 70 letech získá novou moderní vozovnu šetrnou k životnímu prostředí. Energií ze střešních fotovoltaických panelů se chystáme zásobovat vozovnu, chycenou dešťovou vodou budeme zase umývat tramvaje a vytápění zajistíme pomocí šetrných úsporných tepelných čerpadel. Celkově bude vozovna z větší části sloužit k odstavení tramvají mezi jednotlivými jízdami. Část haly bude ovšem vyhrazena také údržbě. Novinkou ve vybavení haly budou visuté lávky, které umožní zejména snadnější údržbu částí novějších typů vozů,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Je to symbolické, že veřejnou zakázku na zhotovitele nové vozovny Hloubětín vyhlašujeme téměř na den přesně k 70. výročí zahájení provozu té původní. Udělali jsme další důležitý krok ke stavbě nové, moderní vozovny. Jediné, co z původního areálu zůstane beze změny je hala úrovňového soustruhu, kterou jsme postavili v roce 2012. Podstatné je, že hala oprav bude speciálně postavena pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Nebudou v ní chybět lávky, jeřáby a stanoviště pro otáčení podvozků. Nová hala bude sousedit s někdejší halou denního ošetření, kterou budeme z hlediska vybavení modernizovat mimo jiné přestavbou myčky tramvají. Kromě Ústředních dílen v Hostivaři podobně vybavenou opravárenskou halu pro nízkopodlažní tramvaje nemáme v žádné jiné vozovně. Díky novému zázemí v Hloubětíně budeme moci zefektivnit údržbu nízkopodlažních tramvají. Tramvaje nyní odstavované na venkovní ploše v Hostivaři budeme moci přesunout opět pod střechu do deponovací haly a zásadně zlepšíme pracovní podmínky našim zaměstnancům údržby,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

První etapu stavby nové vozovny Hloubětín, výstavbu energocentra a měnírny, DPP zahájil na začátku listopadu loňského roku. V současnosti je dokončena překládka kanalizace včetně výstavby kanalizačních šachet, zemnící síť proti bludným proudům a je vybetonována základová deska samotného energocentra a kompletně položena ležatá hydroizolace. Výstavba první etapy zabere 10 měsíců. Podle aktuálního vývoje stavebních prací by nové energocentrum a měnírna ve vozovně Hloubětín měly být zprovozněny na konci letošního září. Pokud výběr zhotovitele v právě vyhlášené veřejné zakázce proběhne bez komplikací, DPP plánuje navázat na zprovoznění energocentra zahájením stavby nové deponovací
a opravárenské haly v průběhu čtvrtého kvartálu letošního roku. V takovém případě by nová vozovna Hloubětín mohla začít naplno sloužit svému účelu na konci roku 2023.

TZ DPP