V Ostravě prochází rekonstrukcí tramvajová trať v Pavlovově ulici

Snížení hluku z tramvajového provozu, bezbariérové přístupy na nástupiště se zábradlím, bezbariérové nástupy do tramvajových souprav a v neposlední řadě instalace kamerového systému. Právě takový komfort a zvýšené bezpečí přinese Dopravní podnik Ostrava (DPO) svým cestujícím po modernizaci tramvajové trati na ulici Pavlovova v městské části Ostrava-Jih.

V ulici Pavlovova mezi křižovatkou s ulicí Rodimcevova a zastávkou Kpt. Vajdy dojde ke změně konstrukce tramvajové tratě z klasického kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy (PJD). Nová konstrukce bude mít vliv především na snížení hluku a vibrací od projíždějících tramvají. Nejen to jistě uvítají Ostravané žijící v okolí. Systém PJD je navíc i výhodný ekonomicky, má delší životnost a nevyžaduje tak častou údržbu.

Součástí modernizace je i rekonstrukce nástupišť tramvajové zastávky Rodimcevova, která přinese kombinaci hned několika prvků bezpečnosti: bezbariérové přístupy, zábradlí a kamerový systém. Pohyb občanů při nastupování a vystupování tak bude na mnohem vyšší úrovni bezpečnosti. Kompletní rekonstrukce zastávky ale cestujícím nabídne více. Komfort se zvýší osazením přístřešků pro cestující i instalací nového vybavení (laviček, odpadkových košů apod.).

Stavební práce budou spojeny s dočasným omezením MHD i individuální automobilové dopravy. „Z důvodu co nejmenšího negativního dopadu na Ostravany žijící v této oblasti jsme usilovali o časovou koordinaci tří samostatných stavebních akcí různých investorů. To se nám také podařilo. Cestující, ale i lidé žijící v okolí, se tak v rámci jedné uzavírky dočkají provedení hned několika rekonstrukcí najednou. Nově v místě získají nejen modernizovanou tramvajovou trať, ale třeba i novou navazující cyklotrasu nebo nově vybavenou křižovatku. Věříme, že i přes nepohodlí, které podobné akce doprovázejí, Ostravané tuto stavbu plnou moderních technologií ocení,“ doplňuje generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Termín silniční uzavírky je plánován od 13. 3. 2021 do 10. 6. 2021. Navazovat bude výluka tramvajového provozu od 12. 4. 2021 do 10. 6. 2021. Pro cestující bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu povedou po ulicích Rudná a Čujkovova. Obslužnost ulic na jih od ulice Pavlovova bude z ulice Čujkovova po ulicích Kpt. Vajdy a Rodimcevova.

Kompletní modernizace tramvajové trati včetně přidružených oprav na ulici Pavlovova vyjde celkově na zhruba 105 milionů korun a je financována z Operačního programu doprava EU a z vlastních zdrojů DPO.

Projekt spadá do dlouhodobého plánu modernizace tramvajových tratí na území města Ostravy, například tratí na ulici Výškovické, Hlučínské, Opavské a dalších, které mají být realizovány do roku 2022 a jsou podporovány z Operačního programu doprava EU.

TZ DPO