Praha prodlouží provoz denní MHD do 23 hodin

Hl. m. Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) reagují na nárůst poptávky a počtu cestujících ve veřejné dopravě související s postupným uvolňováním protiepidemických opatření posílením večerního a nočního provozu MHD. Po již realizovaném posílení provozu metra během všedních dnů se od 30. dubna vrátí noční tramvajová linka 99, zkrátí se intervaly na nočních autobusových linkách 912, 913, 916 a linka 906 se vrátí do původní trasy na Skalku. Od 10. května pak Praha prodlouží provoz metra o půl hodiny (poslední odjezdy z konečných stanic po 23. hodině) a na poslední spoje metra budou opět navázány linky denních tramvají a autobusů včetně příměstské dopravy.

Poptávka po přepravě v MHD i počet přepravených cestujících postupně v pražské MHD rostou. Nejpřesněji to ukazují údaje z automatických sčítacích zařízení z metra. Tento týden pražskou podzemku denně využilo v průměru 487 tisíc cestujících, přičemž včera, tj. 21. dubna 2021, poprvé od zavedení lockdownu a omezení pohybu mezi okresy (tj. od 1. března 2021) metro přepravilo více než půl milionu pasažérů, konkrétně téměř 504 tisíc.

Počet cestujících využívajících pražskou MHD nicméně postupně rostl už v průběhu března. Poslední březnový týden pražské metro přepravilo o více než 16 % cestujících více než v první týden v březnu. Dalších více než 31 tisíc cestujících denně přibylo v metru v dalších dvou týdnech po Velikonocích, tj. po zrušení omezení pohybu mezi okresy. Při srovnání přepravních údajů z metra z toho týdne a prvního březnového, v pražské podzemce za tu dobu přibyla třetina cestujících, tj. 33 %.

Obdobný nárůst lze vysledovat i v autobusové a tramvajové dopravě. Zatímco tramvajové spoje na začátku letošního března využívalo v průměru zhruba 428 tisíc cestujících denně, což je 36-37 % oproti běžnému stavu před pandemií, v těchto dnech je to v průměru téměř 490 tisíc cestujících což představuje nárůst o zhruba 15 %. Autobusové spoje v průběhu prvního březnového týdne využívalo denně v průměru 377 tisíc cestujících, v současnosti to je o pracovních dnech v průměru 486 tisíc. To je nárůst o bezmála 29 %.

Změny od 30. 4. 2021

  • obnovení provozu noční tramvajové linky 99 v trase Sídliště Řepy – Nádraží Hostivař
  • noční autobusová linka 906 je opět prodloužena o úsek Mokrá – Skalka.
  • zkrácení intervalů nočních autobusových linek 912 (z 60 na 30 minut), 913 (ze 120 na 60 minut) a 916 (ze 120 na 60 minut).
  • na linku 909 budou opět nasazeny kloubové autobusy

Změny od 10. 5. 2021

  • prodloužení provozu metra o půl hodiny (poslední odjezdy z konečných stanic po čase 23:00 hodin, poslední příjezdy na konečné stanice v rozmezí 23:30-23:40 hodin)
  • prodloužení provozu denních linek tramvají a autobusů včetně příměstských spojů o hodinu do cca 23:00-23:45 hodin s navázáním posledních spojů na poslední spoje metra
  • prodloužení provozu části denních příměstských autobusových linek s návazností na poslední spoje metra
  • adekvátní úprava zahájení provozu nočních tramvajových a autobusových linek dle prodlouženého provozu denních spojů (první noční rozjezd tramvají v Lazarské ve 23:30 hodin)

TZ ROPID