Reportáž: Městská doprava v Bielefeldu

Do Bielefeldu jsem se chtěl už několik let podívat. Jedná se o německé město v mé oblíbené spolkové republice Severní Porýní-Vestfálsko s provozem Stadtbahnu. Jenže protože je město odtržené od ostatních kolejových provozů v průmyslovém Porúří (Dortmund až Duisburg), nikdy na něj nedošlo.

Až v roce 2019 se povedlo město navštívit ve spojitosti s Hannoverem, o kterém byl předchozí cestovatelský článek. Počasí zrovna nepřálo, ale byl jsem rád, že jsem stihl v provozu dosluhující tramvaje Düwag M8 z osmdesátých let.

Souprava Düwagů M8C na lince 1. Pomocí vysokého nástupiště jsou vozy z osmdesátých let „nízkopodlažní“.
Dvojice jednotek GTZ8-B přijíždí do stanice Mozartstrasse s ostrovním vyvýšeným nástupištěm. Za povšimnutí stojí společný jízdní pruh s automobilovou dopravou.

Do Bielefeldu jsme jeli s přítelkyní v rámci jednodenního výletu autem z Hannoveru. Města jsou od sebe vzdálena přibližně 120 km a cesta trvá cca kolem jedné a půl hodiny v ideálním provozu. Pro cestu doporučuji využít dálnici A2 a následně sjet před Bielefeldem na silnici 66, která slouží i jako dálniční přivaděč do města. Do Bielefedu přijedete z jihovýchodu ke smyčce Sieker, kde končí linka 2 a také se tady nachází vozovna.

U konečné je malé parkoviště P+R, když budete mít štěstí, tak na něm zaparkujete. Když to nevyjde, lze parkovat v okolních ulicích podél trati v délce cca dvou zastávek. Následně začíná tzv. „modrá zóna“.

Dopravní podcast o Stadtbahnu v Bielefeldu:

Soupravy M8D ve stanici Landgericht, kde jezdí linky 1 a 2. Každá linka má také svou barvu, jak je patrné i z barevných transparentů.
Kapacitní souprava M8D+MB4+M8D na lince 1 ve stanici Landgericht.

Nákup jízdenky

Jízdenku na městkou dopravu seženete v zastávkovém automatu. Celodenní stojí 6,80 € (případně 7 € při nákupu v autobusu u řidiče), resp. platí 24 hodin. Pokud Vás bude 3 až 5 osob, vyplatí se skupinová jízdenka za 15 €. Druhou možností je denní jízdenka platící od 9. hodiny dopolední do půlnoci. Tyto jízdenky jsou v Německu poměrně běžně v nabídce. Tato jízdenka vyjde na 5 €, případně pro skupinu do 5 osob stojí 12,50 €.

Zajímavostí na novějších automatech na jízdenky jsou odjezdová tabla informující, za jak dlouho přijede spoj a kolik máte času pro nákup jízdenky.

Jízdenkový automat vybavený informačním tablem s odjezdy spojů.

Páteří městské dopravy jsou čtyři linky Stadtbahnu, městské dráhy. V centru se sjíždí do společného tunelového úseku a mimo centru se každá linka vydává jiným směrem. Velké zastoupení mají i autobusové linky, které nejen naváží cestující na linky Stadtbahnu, ale část jich míří až do centra.

Jak vznikl místní Stadtbahn

Původní tramvajový provoz, který v městě fungoval od roku 1900, byl postupně přestavěn na Stadtbahn podobně, jako v dalších německých městech. První rozhodnutí padlo v roce 1966, kdy bylo schváleno postavit první tunelovou stanici Beckhausstrasse (linka 2) v blízkosti centra, ta byla otevřena v roce 1971. Zároveň v roce 1970 padlo rozhodnutí postavit tunelový úsek v severojižním směru pod centrem města. Stavba se čtyřmi podzemními stanicemi se protahovala řadu let a k otevření došlo až v roce 1991. Město, které protínají lesy proto dostalo přezdívku „Bielefeld – přátelské staveniště v Teutoburském lese“.

Tunelová stanice Jahnplatz, kde se sjíždí všechny linky ke stejnému nástupišti.
Stanice Jahnplatz pro všechny linky Stadtbahnu. Ve špičkách dochází občas ke zdržení spojů, jelikož využívají v tunelovém úseku společnou trať.

Další rozšíření tunelového úseku nastalo v roce 2000, kdy byla otevřena linka 4 z hlavního nádraží směrem k univerzitě. Dále došlo k drobným prodloužení povrchových koncových úseků jednotlivých linek.

V současnosti má Stadtbahn délku 38 km a má 65 stanic, z toho 7 v podzemí. Z povrchových stanic zůstává už jen 15 z nich bez zvýšeného nástupiště.

Pro linky Stadtbahnu byly dodány v roce 1976 čtyři vozy Düwag M8S, které byly prvotně používány na lince 3. V letech 1982 – 1987 následovala dodávka obdobných vozů M8C, které jezdí dodnes. Jedná se o vysokopodlažní vozy se sklápějícími schody. V nových zastávkách s vysokými nástupišti jsou vozy nízkopodlažní, v zastávkách, kde se nastupuje z ulice se využívají zmíněné schody.

Vzpomínky na dřívější tramvajový provoz v centru

Podobně jako v jiných německých městech, po zprovoznění tunelových úseků v centru města se stala kolejová doprava rychlejší a zvýšila se kapacita na jednotlivých linkách. Průměrná cestovní rychlost se nyní pohybuje kolem 22 km/h.

Linkové vedení

Linka 1 vede v trase Schildesche – Hauptbahnhof – Jahnplatz – Senne. Na severu se nachází pěkná smyčka Schildesche, která je mírně zapuštěná v terénu a za zastávkou je krátký tunel v prvním mezistaničním úseku.

Düwag M8C v původním městském laku opatřený boční maloformátovou reklamou. Fotografie ze severní smyčky linky 1 Schildesche.

Linka 2 vede v trase Altenhagen – Hauptbahnhof – Jahnplatz – Sieker. Její severovýchodní část na konečnou Altenhagen vede částečně v otevřené krajině a konečná je řešena kolejovým přejezdem. Jižní část linky na konečnou Sieker je vedena uprostřed komunikace 2+2 pruhy, někde jsou zvýšená ostrovní nástupiště, jinde se nastupuje ze silniční úrovně.

Linkové vedení Stadtbahnu v Bielefeldu. Zdroj: Urbanrail.net

Linka 3 je vedena v trase Babenhausen – Hauptbahnhof – Jahnplatz -Stieghorst Zentrum. Mezi její severní konečnou Babenhausen a severní konečnou linky 1 Schildesche lze použít autobusovou linku 31. Z konečné Babenhausen vede krátký jednokolejný úsek na kraji ulice a následně vede trať středem komunikace, kde se nachází i zastávka bez zvýšeného nástupiště, tedy se nastupuje z úrovně vozovky.

Stanice Auf der Hufe v uličním prostoru se soupravou Düwagů na lince 3. Zvýšená nástupiště jsou vybavena bezbariérovou rampou.
Severní část linky 3 působí tramvajovým dojmem

Nejnovější linka 4 vede v trase Lohmannshof – Hauptbahnhof – Jahnplatz – Dürkopp Tor 6. Samotná univerzita se nachází na dvě stanice před západní konečnou Lohmannshof.

Smyčka Lohmannshof a téměř sedmdesátimetrová souprava 2x GTZ8-B na lince 4.
Odjezd linky 4 od univerzitního komplexu

Základní interval v pracovních dnech je na všech linkách Stadtbahnu 10 minut, který se prodlužuje na 15 minut v ostatních obdobích. Na lince 4 je zkracován interval na 5 minut v době školní špičky.

Zastávka Hauptbahnhof je nezvykle daleko od železničního nádraží a ani dlouhá chodba neústí do nádraží budovy, ale několik desítek metrů od ní.

Stanice Hauptbahnhof se soupravou 2x M8C na lince 3.

Vozový park

Vozový park se skládá z …

Text a foto: Ondřej Matěj Hrubeš, www.MHD86.cz.
Text odpovídá stavu v říjnu 2019.
Fotografie pořízeny ve dnech 4. 10. 2019.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.