Pražské tramvaje a autobusy otevřou přední dveře pro cestující

V návaznosti na uvolňování protiepidemických opatření ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a ostatní dopravci v rámci PID od pondělí 17. května 2021 zruší některá omezení v odbavování cestujících na autobusových a tramvajových spojích. Cestující budou moci do všech vozidel opět nastupovat také předními dveřmi a uvolní se pro ně doposud zablokované přední řady sedadel na městských i příměstských linkách. Kromě toho DPP na tramvajových linkách obnoví zastávky na znamení.

Od pondělí 17. května 2021 dochází opět ke sjednocení režimu zastávek na znamení na autobusových i tramvajových linkách. Autobusy a tramvaje na nich budou zastavovat při přítomnosti cestujících na zastávce. Pro výstup je potřebné včas zmáčknout tlačítko STOP (u autobusů), resp. signalizaci k řidiči (u tramvají), a to po odjezdu z předchozí zastávky.

V souvislosti s obnovením možnosti nástupu a výstupu předními dveřmi v tramvajích a městských autobusech připomínáme nutnost zajištění volného prostoru vedle kabiny řidiče, a to zejména s ohledem na bezpečnost provozu a dostatečný výhled řidiče vpravo od vozidla. Zároveň žádáme o přednostní využívání předplacených jízdenek, jízdenkových aplikací nebo bezhotovostní platby na příměstských autobusových linkách.

Z původních mimořádných opatření souvisejících s pandemií covid-19 tak zůstává v platnosti zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče na městských autobusových linkách a povinnost cestujících mít během celého pobytu ve všech prostorách MHD zakrytý nos i ústa respirátorem nebo nanorouškou. S ohledem na zajištění lepší výměny vzduchu ve vozidlech je i nadále zachován režim centrálního otevírání dveří řidičem autobusu či tramvaje, resp. strojvedoucím metra (bez nutnosti používání tlačítek poptávkového otevírání dveří). V případě autobusů se režim centrálního otevírání všech dveří obdobně jako v minulosti nevztahuje na přední dveře, které řidič otevírá dle aktuální potřeby nástupu nebo výstupu cestujících.

TZ DPP