Siemens Mobility modernizuje největší seřaďovací nádraží v Nizozemsku

Společnost Siemens Mobility získala v Nizozemsku zakázku na projekt ve výši 110 milionů EUR. Na základě smlouvy se společností ProRail B.V. zmodernizuje a optimalizuje seřaďovací nádraží Kijfhoek, největší seřaďovací nádraží v zemi a důležité spojení mezi rotterdamskými přístavy a významnými průmyslovými regiony ve vnitrozemské Evropě.

Kromě implementace nejmodernějšího plně automatizovaného systému pro řízení provozu zahrnuje smlouva také poskytování služeb údržby po dobu celkem 15 let. Seřaďovací nádraží Kijfhoek, jihovýchodně od Rotterdamu, se rozkládá na ploše 50 hektarů a disponuje 14 vjezdovými kolejemi, 41 směrovými kolejemi a 12 odstavnými kolejemi.

„Zvýšená automatizace nákladních železničních nádraží, systémů a procesů má značný dopad na ekonomickou efektivitu nákladní dopravy, protože inteligentní systémy umožňují rychlejší a spolehlivější doručování zboží, a to mnohem udržitelnějším způsobem,“ uvedl Andre Rodenbeck, generální ředitel Rail Infrastructure ve společnosti Siemens Mobility. „Náš sofistikovaný systém Trackguard Cargo MSR32 jako přední světové řešení v oblasti automatizace a služeb údržby v oblasti nákladní dopravy, společně s vysoce digitalizovanými zákaznickými službami umožní společnosti Kijfhoek bezpečně zvýšit efektivitu a spolehlivost jejího provozu.“

Automatizační řešení Trackguard Cargo MSR32 od společnosti Siemens Mobility umožní provozovat seřaďovací a spádovištní operace s vysokou mírou efektivity, spolehlivosti a bezpečnosti. Kromě toho vysoce digitalizované služby údržby zlepší obecný provoz a sníží celkové náklady životního cyklu. Projekt má být dokončen v roce 2024 a Kijfhoek bude během těchto prací nadále provozován s alespoň 50% kapacity.

Trackguard Cargo MSR32 je osvědčený systém, který byl speciálně navržen pro efektivní řízení a organizaci pohybu vozů na seřaďovacích nádražích. Umožňuje zefektivnění provozních procesů na všech úrovních, od příjezdu vlaku až po jeho vypravení, jakož i maximální automatizaci všech pracovních cyklů a procesů řazení. Patří sem kontrola vlakové cesty a rychlosti, kolejové brzdy a pohonné systémy, jakož i dálkové rádiové řízení posunové lokomotivy s přesným řízením rychlosti.

Díky 15letému zákaznickému servisu je projekt dalším milníkem v dlouhodobém obchodním vztahu mezi společnostmi Siemens Mobility a ProRail B.V. V minulosti společnost Siemens Mobility dodávala společnosti ProRail zabezpečovací systémy třídy B, systémy pro elektrifikaci tratí, systém pro počítání cestujících a staniční informační systém. Společnost Siemens Mobility je také jedním z finalistů probíhajícího výběrového řízení na implementaci ETCS na národní úrovni v celém Nizozemsku.

TZ Siemens Mobility