DPP vysoutěžil zhotovitele stavby tramvajové tratě do Holyně

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v těchto dnech vysoutěžil v nadlimitních sektorových veřejných zakázkách zhotovitele dvou významných staveb, které plánuje zahájit letos v létě. Vítěznou nabídku na stavbu nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně podala společnost Strabag Rail a.s. za 169 milionů Kč. Oproti předpokládané hodnotě se DPP podařilo vysoutěžit stavbu nové tratě o cca 40 % levněji. Nejvýhodnější nabídku za cca 1,3 miliardy Kč na bezbariérové zpřístupnění a modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad podala „Společnost Jiřího z Poděbrad“ ve složení Strabag a.s. a AŽD Praha s.r.o.

Nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku „Prodloužení TT Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec – 1. etapa“ na stavbu nové tramvajové tratě vyhlásil DPP 9. listopadu 2020. Jedná se o 1. etapu tratě z Barrandova do Slivence. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky byla 277 milionů Kč. Nabídku podalo celkem 7 subjektů. Nejvýhodnější z nich, v celkové hodnotě 169 milionů Kč, byla nabídka od společnosti Strabag Rail a.s. DPP se podařilo vysoutěžit zhotovitele této stavby o 108 milionů Kč levněji, než předpokládal dle projektové dokumentace. Novou trať do Holyně DPP začne stavět v průběhu letošního června.

Veřejnou zakázku „Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad“, která zahrnuje výstavbu výtahů a její bezbariérové zpřístupnění, revitalizaci nástupiště i vestibulu a výměnu stávajících eskalátorů za nové DPP vyhlásil 8. června 2020. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 1,291 miliardy Kč. Nabídku podaly 3 subjekty. Vítěznou, v celkové hodnotě 1,289 miliardy Kč, podala „Společnost Jiřího z Poděbrad“ ve složení Strabag a.s. a AŽD Praha s.r.o. Stavební práce na Jiřího z Poděbrad DPP plánuje zahájit letos v průběhu léta.

TZ DPP