Vedení Prahy dál vaří guláš ve veřejné dopravě

Magistrát Prahy neví, co má ve veřejné dopravě prioritu a co naopak prioritu nemá. Jak jinak si vysvětlit zcela protichůdné kroky, které provedla pod vedením náměstka Adama Scheinherra v posledních dnech? 

Když začal na jaře loňského roku nejen život Pražanů ovlivňovat nástup epidemie spojené s nemocí COVID 19, nikdo nezpochybňoval rázné kroky s omezením dopravy týkající se především turistických linek nebo linek obsluhující mezinárodní letiště Václava Havla v Ruzyni. Nicméně doba pokročila a píše se léto 2021, kdy by cestující očekával, že se bude k jednotlivým opatřením přistupovat alespoň systematicky nebo spravedlivě. Je totiž mnohem více času na přípravu a rozhodování.

Začněme linkou 23, u které asi nikdo nezpochybňuje její převažujicí funkci plnit roli turistické atrakce, případně posily linky 22. Stejně tak je ale potřebné napsat, že linka 23 vznikla rovněž za účelem záchrany historických tramvají typu ČKD TATRA, které byly odjakživa spjaté s městem na Vltavě a prorazily do celého světa. Staly se tak symbolem Prahy stejně jako červené patrové autobusy v Londýně nebo žluté taxíky v New Yorku. Ostatně zahájení provozu linky 23 bylo spojeno se dnem narození pana Kardause, který vůz T3 v 50. letech navrhl. Od té doby je z linky 23 fenomenální záležitost, která se stala nedílnou součástí turistických průvodců nebo youtuberů objevujících kouzlo Prahy mimo přeplněnou královskou cestu.

Souprava T3M na retrolince 23 v ulici Hládkov

Rovněž je třeba připomenout, že linka 23 plnila funkci dopravní obsluhy v zastávkách Zvonařka, Myslbekova nebo Královka, kde žádná jiná spojení nemají nebo jsou příliš daleko. Nemělo by se zapomínat na to, že do linky 23 byla věnována velká lidská energie, ať už ze strany samotných dílenských pracovníků DPP, lidí z vedení DPP, kteří projektu pomohli na svět, nebo přímo od organizátora ROPID, který s myšlenkou linky 23 sám přišel, zajistil její financování a následnou propagaci. Nejednalo se pouze o lidský kapitál vložený do tohoto, na Prahu velmi ojedinělého a zdařilého, projektu, ale rovněž do linky 23 byly investovány na jejím počátku nemalé finanční prostředky. Připomeňme realizaci rádiově ovládané výhybky na Hládkově, samotnou investice do vozidel, která i nadále pokračuje projektem vozu K2, nebo stavebními úpravami na konečné Zvonařka, a nebo historickými označníky na zastávkách. 

Protože linka 23 není dlouhodobě v provozu, nasazuje dopravní podnik staré tramvaje na běžné linky. Kromě linky 2 (ta jezdí alespoň kolem Muzea MHD) se objevují prakticky po celé Praze. Vystřídala se už celá plejáda linek. Nejnovějším počinem je vypravování starých vozů na novou linku 19. Chápeme, že šotouši v dopravním podniku skákají radostí, ale cestující by ocenili na normálních linkách moderní nízkopodlažní vozy (část z nich je vybavena i klimatizací), které stojí po desítkách odstavené ve vozovnách. Podle údajů ze serverů dopravacek.eu a mobilnitabla.cz bylo v červnu odstaveno z provozu víc než 10 dní celkem 58 vozů nejnovějších tramvají Škoda 15T. V přechozích měsících jsou čísla podobná.

Naši čtenáři si jistě uvědomují, že stále nejsme na předcovidových číslech, aby bylo nutné linku 23 zavádět, nicméně je třeba podotknout, proč tedy byla v červenci tohoto roku opětovně zavedena linka AE? Dle webu zdopravy.czhttps://zdopravy.cz/pocet-cestujicich-v-praze-na-letisti-se-v-cervnu-priblizil-300-tisicum-stale-jde-o-zlomek-predcovidovych-statistik-87136/) odbavilo pražské letiště přibližně 16% cestujících, co v roce 2019. Linka AE byla vnímána vždy jako doplněk k dotované lince 119 zajišťující nejrychlejší spojení ke kolejové dopravě, zatímco linka AE lince 119 měla pomáhat zvládat kapacitní problémy a navíc si linka AE sama na sebe vydělávala. To teď rozhodně neplatí, protože jedna linka konkuruje druhé se zlomkem leteckých cestujících. Znamená to tedy, že Pražané, kteří jsou nuceni využívat radikálně omezené pražské dopravy (na všech páteřních linkách jsou přes prázdniny použité intervaly 20 minut v sedle a o víkendech), platí ze svých daní i provoz linky AE? 

Očekávali bychom, že linka AE bude zprovozněna k termínu, kdy se opět rozjezdí linka 119 do předcovidového stavu a bude jistota, že si na sebe vydělá. Celá situace s linkou AE je o to smutnější, že od Divoké Šárky až na Hlavní nádraží vede v souběhu s kolejovou dotovanou dopravou v délce více jak 10 km. Vzpomeňme si na nedávnou situaci, kdy se pan náměstek primátora Scheinherr zaklínal tím, že autobusovou linku 193 na Praze 4 nelze provozovat v souběhu s novou tramvajovou linkou 19 z důvodu klimatických závazků a financí. Přičemž souběh v úseku Pankrác – Nádraží Vršovice není dlouhý ani 3 km. 

Vše výše uvedené je na závěr korunováno projektem komerčních linek 42 a 43 provozovaných historickými tramvajemi za cenu 50 – 200 Kč, jejichž trasy se zdají být mnohem méně logické než původní zažité trasy linek 23 a 41. Ztráta z provozu těchto linek bude pravděpodobně hrazena z peněz městského rozpočtu. Proti lince 23, ale cestující zaplatí navíc nemalé peníze za svezení, pokud zrovna nebydlí v hotelu, což Pražané zcela jistě ocení. 

Že by zakopaný pes byl právě v linkách 42 a 43, o jejichž financování / ztrátě / zisku nemá nikdo žádné informace, protože jsou provozovány na podnikatelské riziko Dopravního podniku? Nebo se jedná o projekt některého z radních? Celé to budí dojem, že se někomu zkrátka linka 23 nehodí. 

Redakce MHD86 nicméně požádala DPP, ROPID a vedení Prahy o informace, kolik cestujících přepravují linky AE, 42 a 43 a jaké jsou tržby na těchto linkách. Uvidíme, jestli seberou DPP a představitelé Prahy odvahu a informaci zašlou. Čísla budou určitě zajímavá právě v době, až bude pan generální ředitel Witowski naříkat, že na běžný provoz zdroje nejsou. Tyto stesky se pravidelně opakují s nástupem podzimu.

Zaslané otázky (21. 7. 2021) na magistrát Prahy, DPP a ROPID:

Linka AE – provozní období 1.7. 2021-21.7.2021 (či za spočítané období)
Jaké jsou náklady na provoz linky AE v tomto období?
Kolik osob bylo linkou přepraveno v tomto období?
Kolik Kč bylo utrženo z jízdného na lince AE v tomto období?
Jaká byla průměrná obsazenost spojů linky 119 v tomto období?

Linka 42 – provozní období 1.7. 2021-21.7.2021 (či za spočítané období)
Jaké jsou náklady na provoz linky 42 v tomto období?
Kolik osob bylo linkou celkově přepraveno v tomto období?
Kolik osob z celkového počtu přepravených mělo zakoupeno jízdenku?
Kolik osob z celkového počtu přepravených bylo přepraveno na „turistický kupón“?
Kolik Kč bylo utrženo z jízdného na lince 42 v tomto období?
Jak jsou financovány tzv. „kupónky“ pro turisty, které dostávají zdarma?

Linka 43 – provozní období 1.7. 2021-21.7.2021 (či za spočítané období)
Jaké jsou náklady na provoz linky 43 v tomto období?
Kolik osob bylo linkou celkově přepraveno v tomto období?
Kolik osob z celkového počtu přepravených mělo zakoupeno jízdenku?
Kolik osob z celkového počtu přepravených bylo přepraveno na „turistický kupón“?
Kolik Kč bylo utrženo z jízdného na lince 43 v tomto období?


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.