Okružní smyčka vyroste u Depa Hostivař

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vybuduje u stanice metra Depo Hostivař novou, stejnojmennou tramvajovou smyčku, která bude součástí připravovaného přestupního terminálu. DPP v rámci této investiční akce postaví celkem 1,251 kilometru nových kolejí, z nichž zhruba třetina bude mít zatravněný svršek. DPP vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele této stavby, jejíž předpokládaná celková hodnota je 230,9 milionů Kč. Stavba nové tramvajové smyčky Depo Hostivař potrvá 154 dnů, tj. necelých 6 měsíců, DPP předpokládá její zahájení na jaře příštího roku.

Novou tramvajovou smyčku Depo Hostivař DPP vybuduje na místě stávajícího stejnojmenného obratiště autobusů mezi stanicí metra A Depo Hostivař, křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice a povrchovým záchytným parkovištěm P+R. Kolejiště bude v maximální možné míře zatravněno, DPP počítá s touto úpravou na zhruba třetině z celkové délky nových kolejí. Na nových a upravovaných okolních plochách kolem kolejí a komunikací DPP vysadí nové stromy. Autobusové obratiště nezanikne, ale dostane novou podobu. Bude uvnitř tramvajové smyčky včetně odstavných ploch pro autobusy. „Novou smyčku Depo Hostivař bychom chtěli začít stavět co nejdříve, bude ale záležet na průběhu veřejné zakázky. Zahájení stavby předpokládáme na jaře 2022, ale pokud se nám podaří zhotovitele vysoutěžit rychle a klimatické podmínky v posledním čtvrtletí budou příznivé, zvážíme zahájení prací ještě letos. S dokončením stavby počítáme v létě 2022,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Budoucí přestupní terminál Depo Hostivař

Tramvajová smyčka Depo Hostivař je první vlaštovkou budoucí podoby připravovaného přestupního terminálu. Vybudování nové tramvajové smyčky umožní DPP sem prodloužit spoje, které v současnosti končí na obratišti Černokostelecká. Počet kolejí a uspořádání nové smyčky umožní nejen zde ukončit některé tramvajové linky, ale současně i zajíždění spojů projíždějících po Černokostelecké ulici. V následujících letech je v plánu prodloužení tramvajové tratě do Štěrbohol, proto je smyčka připravena i pro ukončení spojů z východní strany. Proto DPP ve smyčce vybuduje pro tramvajové spoje tři nástupiště – pro výstup, pro nástup směr do centra a pro nástup směr z centra. Čtvrté nástupiště bez kolejí bude sloužit autobusovým linkám.

Místo stávajícího povrchového záchytného parkoviště o nízké kapacitě vznikne nový P+R dům se 649 parkovacími stáními pro auta a krytými stáními pro cyklisty, který zde chystá hl. m. Praha. Součástí přestupního uzlu má být také připravovaná železniční zastávka na nové tangenciální železniční trati. Významně se tak zkrátí docházková vzdálenost mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Například mezi stanicí metra A Depo Hostivař a nejbližší stejnojmennou tramvajovou zastávkou, které je nyní na Černokostelecké ulici ze současných 400 metrů na méně než polovinu. „Benefity zavedení tramvajové linky až do připravovaného přestupního terminálu budou moci využívat cestující nejen z metra, ale také řidiči po zaparkování v P+R domě či cestující z železniční dopravy, která umožní nové relace, nyní realizované často přes centrum. Ať už sem kdokoliv přijede vlakem, autobusem nebo autem, vždycky bude možnost jednoduše a pohodlně cestovat dál za cíli v Praze 10 – na Skalku a Strašnickou metrem, do Nových Strašnic a Vršovic pak přímo tramvají. Díky přidání jedné linky do smyčky budou intervaly tramvajových spojů přívětivě krátké. Kratší interval do Strašnic a lepší směrová nabídka zvýší atraktivitu k využití tramvají jako návazné dopravy pro cesty do Prahy 10,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Nabídky dodavatelů bude DPP hodnotit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, tj. podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

TZ DPP