Díky školení DPP zná každý tramvaják web MHD86.cz

Řidiči tramvají Dopravního podniku hl. m. Prahy prochází několikrát ročně školením. Na tom posledním jsou tramvajáci upozorňováni na vliv sociálních sítích a je jim představován dopravní magazín MHD86.cz, který se věnuje už několik let pražské dopravě.

Tady je na místě poděkování, že školitelé vybrali z řady možných médií právě webik MHD86.cz. Ukazují na něm příklady, kdy se nevhodné (často i nebezpečné) chování řidiče tramvaje dostane do médií. Jedním z příkladů je například video, kde se řidič tramvaje na internetu chlubí, jak jede rychlostí 80 km/h po Černokostelecké ulici, nebo jak odpaluje pyrotechniku ve vozovně. Tohle je samozřejmě extrém, ale situace, kdy řidiči tramvají jezdí s mobilem v ruce, na kterém chatují, nebo se dokonce vzájemně fotografují s protijedoucími tramvajáky nejsou neobvyklé. Takových fotek je plný internet.

Právě školení řidičů tramvají má za úkol vzdělávat řidiče. V tomto případě jsou varováni, že jejich případné nevhodné (či nebezpečné) chování při výkonu služby se může dostat až do médií. Podle řidičů, se kterými mluvila redakce, jsou řidiči na školení rázně varováni, aby nevynášeli podobné záběry a nepředávali je médiím. Poškozují tak podle školitele image dopravního podniku. Školitel také zmínil, že většinu závadových fotek a videí zveřejňují na internetu přímo řidiči a média tyto záměry jen přebírají.

Na téma školení tramvajáků se dostalo i jejich chování na sociálních sítích. Jako příklad byl uveden příklad zaměstnanců DPP, kteří veřejně na internetu kritizovali nákup vysloužilé tramvaje K2 z Bratislavy. Na školení podle oslovených řidičů přímo zaznělo, že zaměstnanci DPP nemají komunikovat na veřejnosti (mají se zdržet komentářů na internetu) a byly připomenuty zásady v pracovním řádu. Ten povoluje komunikovat jen tiskovému oddělení, příp. se schváleným povolením.

Závěrem je třeba říct, že i redakce dopravního magazínu MHD86.cz si přeje, aby se profesionální řidiči Dopravního podniku hl. m. Prahy chovali slušně a dodržovali předpisy a zákony. Na prvním řadě je totiž bezpečná městská doprava. Potvrdilo se, že je správné na webu upozorňovat na prohřešky řidičů, aby se do budoucna snižoval počet řidičů porušující zákony a předpisy.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.