Metrostav Infrastructure zabodoval v anketě dopravních staveb

V prestižní celostátní soutěži Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku získal Metrostav Infrastructure hned tři významná ocení v různých kategoriích. Slavnostní vyhlášení se konalo ve středu 22. září ve večerních hodinách v Betlémské kapli.

Cenu Ředitelství silnic a dálnic ČR dostala stavba SO 2203 Most na D6 přes rokli v km 40,760, který je součástí dálnice D6 u Krušovic. Konstrukci tvoří dva samostatné mosty o délce přes 180 m a výšce 23 m. Spodní stavba je tvořena ze dvou opěr a osmi pilířů s mohutným zhlavím ve tvaru písmene V. Nosnou konstrukci tvoří spojitý železobetonový monolitický nosník s dodatečným předpětím. Součástí prováděných prací byla i technicky náročná opatření sloužící ke stabilizaci sesuvného území. Díky technologii provádění bylo dosaženo výrazného zkrácení doby výstavby mostní konstrukce oproti původním předpokladům. Stavba tak mohla být uvedena do veřejného provozu na konci roku 2020.

V kategorii Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč si Metrostav Infrastructure odnáší ocenění za stavbu Modernizace dálnice D1, úsek 19. Jednalo se o úsek mezi exitem 141 a exitem 146 u Velkého Meziříčí, jehož součásti byla rekonstrukce nejvyššího mostu na D1 – mostu Vysočina. Stěžejní část rekonstrukce mostu Vysočina proběhla za pouhých 70 dní. Součásti stavby byla dále výstavba šesti mostů, realizace nového cementobetonového povrchu dálnice, oprava dálničních odpočívek, novostavba protihlukových stěn a zabezpečení skalních zářezů.

V kategorii Dálniční a silniční stavba do 150 mil. Kč byla oceněna stavba Rozšíření odpočívky Střechov, D1, 52 km – pravá strana. Stavba je využívána jako odpočívka pro motoristy z dálnice D1. Je zde k dispozici celkem přes 150 parkovacích míst pro všechny typy automobilů. Součástí stavby je dále přestavba dešťové kanalizace pro odvodnění komunikací odpočívky, stavební úpravy splaškové kanalizace, vodovodu a retenční nádrže, stavební příprava pro dobíjení elektromobilů, nově realizované veřejné osvětlení odpočívky, nové rozvody NN a nový systém kamerového dohledu.

Ocenění převzal při slavnostním galavečeru společně s kolegy ředitel společnosti Metrostav Infrastructure a.s. Ing. Zdeněk Ludvík a událost okomentoval: „Mám velikou radost, že odborná porota ocenila práci naší společnosti, a především našeho týmu, který odvedl skvělý výkon. Díky našim technologiím a nasazení jsme dokázali zcela naplnit představy investora a zlepšit komfort motoristů na silnicích. Všem kolegům a kolegyním bych rád touto cestou ještě jednou poděkoval za výborně odvedenou práci. Už nyní se těšíme na další zajímavé stavby, kde budeme moci opět potvrdit, že umíme stavět krásné stavby rychle, efektivně a kvalitně.“

TZ Metrostav Infrastructure