V Českých Budějovicích budou o víkendu testovat elektronické označníky

Elektronické označníky na zastávkách budou o víkendu 27.–28. listopadu spuštěné ve zkušebním provozu. Systém propojí autobusy a trolejbusy s novými palubními počítači, které predikce příjezdů vozů do zastávek výrazně zpřesní. Během testování Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. prosí o součinnost i cestující veřejnost, zjištěné problémy s označníky přímo z provozu mohou hlásit na speciální e-mailovou adresu oznacniky@dpmcb.cz.

Zkoušky funkčnosti predikcí příjezdů zatím u vozů s novými palubními počítači prováděli pracovníci na označnících v zázemí Dopravního podniku, zobrazovaná data přitom byla přesná a spolehlivá. „Věříme, že označníky v zastávkách budou informace přijímat stejně spolehlivě jako ty zkušební. O nadcházejícím víkendu budou naši pracovníci provádět interní kontrolu správné funkčnosti přímo v terénu. Pokud by ale cestující problémy během nadcházejícího víkendu zaznamenali, budeme jim vděční za zaslání podnětů Dopravnímu podniku,“ říká Radek Filip, manažer útvaru dopravy.

Zkušební provoz označníků bude předcházet spuštění zásadního technologického projektu DPMCB „Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých Budějovicích“ (tzv. RPT), který je spolufinancován z fondů EU. Ve vozech MHD byla dodavatelem systému vyměněna např. palubní zařízení, digitální radiostanice, přibyly také nové validátory pro odbavení cestujících, které brzy umožní zakoupit jízdné přímo ve voze platební kartou. Kvůli těmto nutným montážním pracím musely být elektronické zastávkové označníky dočasně vypnuté.

„Cestující už nyní mohou ve vozidlech MHD nové odbavovací validátory vidět, prosíme ale, aby do oficiálně oznámeného spuštění systému nastupovali do vozů s platnými jízdenkami,“ upozorňuje tisková mluvčí DPMCB Barbora Smudková. I další nové technologie dopřejí pasažérům v českobudějovické MHD ještě pohodlnější a spolehlivější jízdu. Systém RPT totiž umožní efektivnější řízení městské hromadné dopravy a zlepšení služeb a informovanosti cestujících.

TZ DPMČB


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.