V Českých Budějovicích posílí linku 1, čtyřka bude zrušena

Drobné změny čekají od 1. ledna na cestující v městské dopravě v Českých Budějovicích. Dojde k následujícím změnám a úpravám.

Linka 1
Dojde k navýšení počtu spojů v běžných pracovních dnech o 17 párů spojů a v prázdninových pracovních dnech rovněž o 17 párů spojů v úseku Máj – Milady Horákové ↔  Nádraží.
Linka 4
Bude zrušena s tím, že část spojů bude nahrazena nově přidanými spoji v rámci linky č. 1 v úseku v úseku Máj – Milady Horákové ↔ Nádraží.
Linka 9
V běžných pracovních dnech dojde k posunu všech spojů v časovém úseku mezi 6:30 – 8:00 a mezi 13:30 – 16:00 s odjezdem ze zastávky Suché Vrbné o 2 minuty dříve.
-Bude prodloužen spoj s odjezdem v 16:04 ze zastávky Suché Vrbné do zastávky České Vrbné.
-Zkrácen bude spoj s odjezdem v 16:14 ze zastávky Suché Vrbné do zastávky Vltava
-Ve všech typech provozu bude posunut poslední spoj z Českého Vrbného ze 23:37 na 23:57 a tento zkrácen do zastávky Vltava, odkud dále pokračuje jako linka 59 bez nutnosti přestupu.
Linka 12
V pracovních dnech bude v čase posunut 1 pár spojů o 5 minut.
Dojde k ukončení využívání zastávky Okružní – točna jako konečné zastávky z důvodu vlastnických vztahů k pozemku obratiště. V důsledku toho bude prodlouženo 6 párů spojů do zastávky Areál – VŠTE a zkráceno 5 párů spojů do zastávky Husova kolonie. Ve víkendovém a svátečním provozu dojde k prodloužení 7 párů spojů do zastávky Areál – VŠTE.
Linka 13
Drobná úprava jízdních dob.
Linka 21
Drobná úprava jízdních dob.
Linka 23
Drobná úprava jízdních dob.
Linka 45
Drobná úprava jízdních dob.
Linka 53
Změna jízdního řádu zlepší návaznosti na poslední vlak ze směru Prahy, první 3 páry spojů místo v 0:00, 0:45, 1:30 nově odjedou ze zastávky Nádraží v 0:20, 1:00, 1:40.
Linka 59
Změna jízdního řádu zlepší návaznosti na poslední vlak ze směru od Prahy, první 3 páry spojů místo v 0:00, 0:45, 1:30 nově odjedou ze zastávky Nádraží v 0:20, 1:00, 1:40.
První pár spojů pojede v celé trase Vltava ↔ Suché Vrbné.

TZ DPmČB