Ministr dopravy Martin Kupka se sešel se zástupci dopravních podniků

Nový ministr dopravy Martin Kupka (ODS) se v úterý 21. prosince sešel se zástupci Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Byla to jeho první schůzka s oborovým sdružením ve funkci ministra. Dopravním podnikům tak vyslal signál, který jim dává naději, že městská hromadná doprava (MHD) konečně přestane být mezi dopravci opomíjenou „popelkou“.

Na jednání jsme se shodli, že městská mobilita by měla mít významné zastání ve všech strategických dokumentech ministerstva. Také jsme se bavili o moderních trendech ve vývoji městské mobility, mezi něž patří například snižování emisí. Některé dopravní podniky v ČR už fungují v nízkoemisním režimu a nepotřebovaly k tomu žádné nařízení, ale jedná se o výsledek přirozené snahy zlepšovat služby pro cestující,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

V předchozí době se zdálo, že MHD pro zákonodárce nebyla dostatečně atraktivním tématem. „Městská hromadná doprava není dokonce v české legislativě nijak zásadně ukotvena. To bychom chtěli změnit, jelikož je pro města a aglomerace důležitým prvkem a neodmyslitelně k nim patří. Pan ministr nám navrhl, abychom mu předložili zásadní body a témata, která jsou pro nás prioritní, a přislíbil, že nám bude maximálně nápomocný. Věříme, že ekologická doprava bude mít u zákonodárců konečně zelenou, podobně jako při nedávném jednání o poplatcích za obnovitelné zdroje energie,“ řekl po setkání předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Služba MHD obecně spadá pod města, přeneseně pod Ministerstvo vnitra. Dotační problematiku řeší dopravní podniky s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro životní prostředí. „Odborně a legislativně však k našim tématům má nejblíže Ministerstvo dopravy. Aby měla MHD v ČR potřebnou podporu, musíme vést diskusi koordinovaně. Jsem rád, že nový pan ministr dopravy přislíbil, že se této role Ministerstvo dopravy nově zhostí a pomůže našim dopravním podnikům lépe a aktivněji rozvíjet jejich infrastrukturu, systémy, vozový park a legislativu směrem k nízkoemisnímu pojetí MHD, kvalitnějším službám a také většímu bezpečí pro cestující,“ ocenil podporu nového ministra Daniel Morys, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava.

TZ SDP ČR