Soud pravomocně odmítl žalobu společnosti RENCAR ve sporu s DPP

Městský soud v Praze pravomocně odmítl zbývající část žaloby společnosti RENCAR ze skupiny JCDecaux v klíčovém soudním sporu, ve kterém se RENCAR domáhal určení platnosti smlouvy z roku 1997 o pronájmu reklamních ploch na majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a exkluzivního práva tyto plochy užívat až do roku 2031.

Městský soud v Praze potvrdil dřívější závěr Obvodního soudu pro Prahu 9, že společnost RENCAR nebyla za celou dobu trvání soudního řízení ani po opakovaných výzvách schopna řádně vymezit předmět sporu, tj. specifikovat, čeho konkrétně se předmět smlouvy, a tím pádem i její žaloba, týká. Dle Městského soudu v Praze chybějící konkrétní vymezení předmětu sporu přímo souvisí s neurčitým vymezením reklamních ploch v samotné sporné smlouvě, čímž bezezbytku dal za pravdu dlouhodobé argumentaci DPP.

Nesmírně mě těší, že soud s konečnou platností rozhodl a dal za pravdu naší dlouhodobé argumentaci, že smlouva s RENCARem je neplatná. Ačkoli cesta k pravomocnému rozhodnutí byla dlouhá, dotáhli jsme spor ke zdárnému konci, i přes různé obstrukce RENCARu a neustálé očerňování Dopravního podniku. O to více mě těší, že se nám již v průběhu sporu podařilo vysoutěžit nové, pro DPP daleko výhodnější reklamní smlouvy. Díky našemu přístupu jsme příjmy DPP z pronájmu reklamních ploch ztrojnásobily oproti období, kdy je výlučně užíval RENCAR. Za pronájem reklamních prostor nyní ročně inkasujeme částku přesahující 160 milionů korun, a to při významném snížení počtu užívaných ploch. Kromě navýšení příjmů se nám tedy povedlo snížit
i reklamní smog a přispět ke zkulturnění veřejného prostoru v Praze,“
řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Letitý soudní spor započal v roce 2016. První část žaloby soudy zamítly již v roce 2019. Po následných obstrukcích RENCARu se soudy dostaly k řešení zbývající části žaloby až v loňském roce. Verdikt odvolacího soudu tak po více než pěti letech dal DPP s konečnou platností za pravdu ve všech částech sporu.

Pravomocné odmítnutí žaloby je v souladu s dlouhodobou argumentací klienta, kdy na základě tohoto rozhodnutí bude možné pokračovat v dosud přerušených souvisejících řízeních, ve kterých požadujeme odstranění zbývajících reklamních zařízení RENCARu z majetku DPP a úhradu mnohomilionových nároků vzniklých klientovi v souvislosti s protiprávním užíváním jeho majetku,“ okomentoval verdikt soudu Roman Kyral, partner advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která ve sporu DPP zastupovala.

RENCAR se domáhal exkluzivního práva užívat veškerý majetek DPP k reklamním účelům na základě kontraktu z roku 1997, resp. jeho nestandardního dodatku z roku 2009, kterým byla smlouva bez jakéhokoliv výběrového řízení prodloužena až do roku 2031 při současném snížení nájemného. DPP smlouvu považuje dlouhodobě za neplatnou zejména z důvodu neurčitosti vymezení reklamních ploch a porušení koncesního práva. RENCAR užíval před započetím sporu až 130 tisíc reklamních ploch, za což hradil Dopravnímu podniku částku v posledních letech okolo 40 až 50 milionů korun ročně.

TZ DPP