V loňském roce se žádný chodec nenechal přejet tramvají DPP

Historicky nejnižší počet srážek tramvají s chodci, celkem 40 případů, zaznamenal v loňském roce Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), který tuto problematiku detailně sleduje od roku 2006. V téměř všech sledovaných ukazatelích došlo loni v Praze k výraznému meziročnímu zlepšení. Naprostá většina nehod skončila s lehkými zraněními chodců, pouze 5 s těžkými. Nejdůležitější zprávou je, že loni již podruhé za sebou za uplynulých 16 let ani jedna srážka s tramvají v Praze neskončila smrtí chodce. Bohužel přetrvává vysoký podíl srážek chodců na přechodech a neubývá ani nehod tramvají s motorovými vozidly, loni jich bylo o téměř 4 % více než v roce 2020.

V loňském roce došlo v Praze k téměř 15% poklesu počtu srážek tramvají s chodci. Srovnání s předcovidovým rokem 2019, ve kterém DPP eviduje 87 případů, je ještě markantnější – jedná se o pokles o 54 %. A to přesto, že celkový pokles počtu přepravených cestujících v tramvajích je ve srovnání s rokem 2019 pouze třetinový a v prvních třech kvartálech loňského roku byly tramvaje dokonce nejvyužívanějším druhem MHD v Praze. DPP za prvních devět měsíců loňského roku přepravil tramvajemi o 15 % více cestujících než metrem. K lepším výsledkům v jednotlivých ukazatelích počtů srážek tramvají s chodci přispěla řada faktorů, především dlouhodobá společná kampaň „Neskákej mi pod kola!“, důraz na tuto problematiku na pravidelných školeních řidičů DPP, testování aplikace „Pozor tramvaj!“, ale také důsledky pandemie covid-19, jako menší mobilita obyvatel, pokles cestujících v MHD a nižší počet turistů v Praze.

Muži vs. ženy vs. děti

Z dlouhodobých statistik se ukazuje, že děti se na počtech srážek s tramvajemi podílí nejmenší měrou, loni to byly pouze tři případy, stejně jako předloni. Na opačném konci žebříčku stojí muži, kteří se dlouhodobě podílí na většině nehod. Loni stáli za téměř 53 % případů (celkem 21), předloni za více než 61 % (27 nehod). Na druhou stranu v loňském roce došlo k největšímu poklesu nehod s tramvajemi, jejímiž účastníky byli chodci – muži, meziročně o bezmála 28 %. Počet srážek tramvají a chodců – mužů postupně klesá od roku 2017. Naopak u žen DPP loni zaznamenal
o jeden případ navíc než v roce 2020. Jestli se jedná o náhodu nebo dlouhodobější trend ukáže letošní a příští rok. U žen počet nehod stoupal do roku 2018, pak klesal do roku 2020, přičemž nejmarkantnější byl pokles předloni, o 58 % ve srovnání s předcovidovým rokem 2019. Významnou roli ve statistikách tohoto parametru za poslední dva roky mohou hrát dopady pandemie covidu-19 jako větší míra práce z domova, na ošetřovném s dětmi jsou doma spíše ženy, než muži apod.

Téměř 28 % všech srážek skončilo bez zranění chodců a většina (60 %) byla pouze s lehkými, přičemž jejich počet meziročně klesl o bezmála 37 % a naopak počet případů bez zranění stoupl meziročně o více než 80 %. Bohužel těžkých zranění bylo pět, o dva případy více než v roce 2020.

Na čtvrtině nehod se podílí cizinci

I přesto, že Prahu loni opět postihl výrazný propad zahraničních turistů, DPP zaznamenal celkem 10 případů srážek tramvají a cizinců, pouze o 1 méně než v roce 2020. Cizinci mají dlouhodobě významný podíl na celkovém počtu sražených chodců. Zatímco v roce 2016 i 2017 to bylo téměř stejně 24 %, v roce 2018 se podíleli už 29 %, o rok později 22 %, v roce 2020 více než 23 % a loni cizinci tvořili čtvrtinu nehod.

V zastávkách pouze čtyři případy ale na přechodech téměř každá druhá srážka

Další pozitivní zprávou je, že se loni meziročně o 60 % snížil počet srážek tramvají s chodci přímo v zastávkách (pouze 4 případy) a o 26 % i mimo přechod (17 nehod). Na přechodech loni ubylo srážek s chodci o pětinu, nicméně dlouhodobě tvoří významný podíl všech nehod. Loni se téměř každá druhá srážka tramvaje s chodcem bohužel odehrála na přechodech.

Skvělou zprávou je, že v Praze v loňském roce následkem střetu s tramvají nezemřel žádný chodec. Už druhým rokem držíme v této položce potěšující nulu. Ke střetu tramvají s osobou došlo loni ve čtyřiceti případech. Je to stále hodně, i když je to historicky nejnižší číslo za celou dobu, kdy si vedeme detailní statistiky. Nejvyšší nebezpečí hrozí při nepozorném přecházení tratě zejména na přechodu pro chodce nebo přeceňování ve stylu: ‚To ještě stihnu!‘. Mnoho lidí si bohužel neuvědomuje, že tramvaj má podle pravidel silničního provozu na přechodu pro chodce vždy přednost. Drážní vozidlo je násobně těžší a má mnohem delší brzdnou dráhu než osobní auto.
V závislosti na rychlosti tramvaje, její obsazenosti, sklonu svahu a počasí, tj. adhezních podmínkách, je její brzdná dráha minimálně 3krát delší než u osobního automobilu,“
řekl Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva a dopravní ředitel DPP.

Celková statistika srážek tramvají s chodci


2021 2020 2019 2018 2017 2016
Celkový počet srážek tramvají s chodci 40 47 87 105 111 75
Z toho žen 16 15 36 39 36 27
Mužů 21 29 46 54 66 44
Dětí 3 3 5 9 9 4
Lehká zranění 24 38 64 64 80 43
Těžká zranění 5 3 4 10 7 11
Bez zranění 11 6 16 12 7 7
Místo sražení

Na přechodu 19 24 23 19 24 12
Mimo přechod 17 23 44 37 64 34
V zastávce 4 10 20 48 22 28
Občanství

ČR 23 33 55 65 65 43
Cizinci 10 11 19 30 26 18
Nezjištěno 7 3 13 10 20 14
Úmrtí 0 0 3 8 3 2

Nejčastější příčiny srážek tramvají s chodci

  • Mylné přesvědčení značné části chodců, že na přechodu pro chodce mají absolutní přednost i před přijíždějící tramvají.
  • Nepozornost chodců a soustředění se na displeje různých přístrojů za chůze místo na okolní dopravní situaci, případně v kombinaci s posloucháním hudby, kvůli čemuž neslyší a nevnímají přijíždějící tramvaj a její varovné zvonění. Takový chodec nedokáže včas a s rozvahou zareagovat na blížící se nebezpečí.
  • Chybný odhad vzdálenosti a délky brzdné dráhy přijíždějící tramvaje v situacích, kdy se chodec snaží na poslední chvíli přeběhnout tramvajový pás a domnívá se, že to v pohodě stihne. To je nejčastější příčina srážek zejména cizinců, kteří vůbec nejsou zvyklí na tramvajový provoz, resp. na jeho intenzitu v Praze.

Neskákej mi pod kola!“ a antikolizní systémy

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena zejména na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na přechodech na místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný polep na preventivní tramvaji s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD.

DPP plánuje letos pokračovat v testování různých typů antikolizních systémů. Na červen například chystá ve spolupráci s firmou Bosch druhou etapu zkušebního provozu nového antikolizního systému pro tramvaje upraveného pro specifické podmínky veřejné dopravy v centru Prahy.

V průměru tři nehody tramvají s motorovými vozidly denně

Srážky s chodci tvoří pouze malý podíl na celkovém počtu nehod tramvají v Praze. V loňském roku to byla necelá 4 %. Absolutní většinu dopravních nehod tramvají tvoří střety s motorovými vozidly. V loňském roce jich bylo celkem 985, tj. bezmála 3 nehody na každý den v roku. Meziročně se jedná o téměř 4 % nárůst, nicméně ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 jich loni bylo o 23 % méně, i když se intenzita individuální osobní dopravy v Praze dostala na téměř stejnou úroveň jako v roce 2019.

TZ DPP