Začala stavba dálnice D3 u Kaplice

Společnost Metrostav Infrastructure (MI) v pátek 4. února 2022 zahájila práce na stavbě nového části dálnice D3 – úseku Třebonín – Kaplice nádraží o celkové délce 8577 m. Oficiální poklepání základního kamene stavby se konalo přímo v místě budoucí dálnice, nedaleko obce Markvartice.

V prvních týdnech stavby bude provedena především skrývka ornice, kácení porostů, zemní práce a přeložky inženýrských sítí. Na daném úseku bude vybudováno 13 mostů, ze zářezů bude vytěženo více jak 1 000 000 m3 zeminy, která bude použita k vybudování dálničního násypového tělesa. Uvedení nového úseku do provozu je plánováno na rok 2024.

Dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – státní hranice měří celkem 170,1 km. Stavba „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“, jak zní její oficiální název, je jednou z částí dálnice D3 mezi Č. Budějovicemi a Rakouskem a nahradí stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro stávající automobilový provoz nevyhovující. Úsek začíná v km 150,973 za budovanou MÚK Třebonín s přeložkou silnice II/155 a končí za MÚK Kaplice nádraží a mostem přes Žďárský potok v km 159,512, kde navazuje stavba „D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla“.

Pracovníci Metrostav Infrastructure tímto zahajují výstavbu již třetího úseku na D3 – v minulosti úspěšně dokončili části Tábor – Veselí n.L. a Bošilec – Ševětín. Mezi celorepublikově významné stavby, které Metrostav Infrastructure dokončil v roce 2021 patří mimo jiné modernizace úseků 16, 19 a 23 včetně mostu Vysočina na dálnici D1, nebo výstavba zcela nové části D11 z Hradce Králové na Jaroměř. MI rovněž dokončil řadu regionálních staveb, například silnici I/3 u Velešína, silnici II/272 v Lysé n. Labem nebo rekonstrukci silnice II/399 v úseku Třesov – Dalešice a další. Stavaři z MI aktuálně pracují například na výstavbě obchvatu města Opavy, na dálnici D35 v úseku Časy – Ostrov a D49 Hulín – Fryšták.

TZ Metrostav Infrastructure