Neskákej mi pod kola! DPP odstartoval 4. ročník bezpečnostní kampaně

Bezpečnostní kampaňNeskákej mi pod kola!“ v těchto dnech vstupuje do čtvrtého ročníku. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se v ní letos ve spolupráci s BESIPem, PČR, MHMP a ROPIDem zaměří na pravidla bezpečného chování během jízdy v dopravních prostředcích, mezi která patří i povinnost cestujících se držet. Cestující na to bude upozorňovat také nový polep autobusu a tramvaje. Za největší úspěch kampaně za uplynulé dva roky je nulové skóre v počtu smrtelných nehod tramvají s chodci. K žádné smrtelné nehodě naštěstí nedošlo ani během prvního kvartálu letošního roku, i když počet cestujících v dopravních prostředcích roste.

Novým cílem kampaně „Neskákej mi pod kola!“ pro rok 2022 je informování cestujících o povinnosti se za jízdy držet ve všech prostředcích MHD. V některých situacích v běžném provozu je např. autobus občas nucen prudce změnit směr jízdy, nebo brzdit. DPP proto apeluje na cestující, aby dodržovali přepravní řád a v případě nenadálého nutného zabrzdění či mimořádné nehody, si tak nezpůsobili zdravotní úraz v salonu vozů. Příčinou mimořádnosti může být právě i vstup chodce do dráhy autobusu nebo tramvaje.

V rámci pokračování kampaně jsme nechali nově polepit autobus SOR NB 12 a tramvaj typu T3 s nápadným červeným polepem a v čele s lebkou, který upozorňuje mj. na dodržování přepravního řádu a tím pádem bezpečné cestování v MHD,“ uvedl Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod. Cestující naleznou na autobusu a tramvaji např. následující upozornění: nerespektování výstrahy dveří může způsobit smrt; lehkovážní cestující lehce narazí; držet se vyplatí; neopírej se o dveře; pusť sednout ty, kteří to neustojí; gravitace – dobrý sluha, ale zlý pán; kočárek postav ve směru jízdy, ne příčně.

Během posledních let jsou celkové statistiky ohledně počtu úrazů v jedoucích autobusech spíše klesající, ale stále poměrně vysoké. V roce 2018 DPP eviduje celkem 221 úrazů v jedoucím autobusu, v roce 2019 celkem 257 úrazů, v roce 2020 celkem 196 úrazů a loni 141. Nejrizikovější skupiny, u nichž dochází ke zranění v salonech vozů, jsou zejména: senioři; lidé věnující veškerou pozornost užíváním mobilních telefonů; či matky s kočárky, které se drží pouze kočárku a už ne madla ve voze.

Neskákej mi pod kola!“ a antikolizní systémy

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena např. na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na nejčastějších místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný a nově červený polep na preventivní tramvaji a autobusu s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD. DPP plánuje mj. letos v červnu pokračovat v testování druhé etapy inovovaného antikolizního systému od firmy Bosch, který je upraven pro specifické podmínky tramvajové dopravy v Praze.

Doporučení pro cestující

Cestujícím se zhoršenou schopností pohybu či orientace je doporučováno, aby zastávku před požadovaným výstupem, je-li vozidlo v klidu, se přiblížili k místu výstupu z vozidla. Jednu zastávku před výstupem tak absolvovali za podmínek řádného držení ve stoje v blízkosti dveřního prostoru. Tím mohou zabránit nebezpečnému přemisťování se v jedoucím vozidle. Řidiči se samozřejmě maximálně snaží ponechat cestujícím adekvátní čas na bezpečný výstup a nástup.

Cestujícím DPP doporučuje, aby manipulovali s mobily, tablety a jinými elektronickými zařízeními pouze při sezení ve vozech. V případě náhlé změny směru jízdy či brždění, může dojít k pádu, či k poškození zařízení. K vyražení telefonu z ruky může dojít nechtěně jiným cestujícím, který se buď řádně nedržel, nebo pouze třeba prochází vozem.

Cestujícím s kočárkem je doporučeno, aby umístili kočár ve voze vždy po směru jízdy. V tomto případě nehrozí převrácení kočárku vlivem náhlého brždění. Na kanálech Dopravního podniku vznikl pod hlavičkou kampaně „Neskákej mi pod kola!“ návodný spot, jak správně s kočárkem cestovat a co hrozí při nedodržování těchto pravidel. Bezpečný způsob je, kdy doprovod drží jednu rukou kočárek a druhou madlo zádržného systému vozu.

Cestujícímu je doporučováno se ihned po nástupu za klidu vozidla chytit madla a tento úchop uvolnit až při výstupu z něj. V případě nutnosti přesunu cestujícího, nechť prosím využije pouze dobu během stání vozidla v zastávce, tj. během odbavování cestujících.

Kvůli nerespektování signalizace (akustické a optické) může dojít, i přes bezpečnostní systémy vozu, k sevření cestujícího dveřmi. Pokud je vozidlo nuceno zastavit v zastávce do oblouku, má řidič zhoršené podmínky vizuální kontroly situace podél vozu. V nejhorších případech pak může dojít k vlečení cestujícího ve dveřích vozidla, v nejhorším případě pak k přejetí.

TZ DPP, foto: ROPID