Vídeň zlepšuje podmínky pro chodce. Vytvoří nové pěší zóny

Více než třetinu svých každodenních cest absolvují Vídeňané pěšky. Radnice šesti městských částí letos oznámily nové plány na rozšíření chodníků, vytvoření pěších a volnočasových zón, zlepšení veřejného prostoru a zvýšení bezpečnosti a komfortu v okolí škol. Díky promyšleným opatřením se v širším centru Vídně má v dalších letech zvednout kvalita života.

Vídeň je městem chodců. S 35 procenty zaujímá pěší doprava největší podíl na každodenních cestách obyvatel rakouské metropole; větší než cesty MHD (30 %), automobilem (26 %) či na kole (9 %). Radnice šesti městských částí se proto rozhodly vypracovat a schválit strategické plány pěší dopravy. Tři městské obvody (Favoriten, Meidling a Rudolfsheim-Fünfhaus) jsou nyní ve fázi příprav, další trojice (Neubau, Josefstadt a Ottakring) již takzvané pěší masterplány představila a do konce roku provede i s podporou magistrátu první zlepšení.

Přehledy městských částí v první řadě vyznačují, jaké oblasti patří pro pěší dopravu mezi nejvýznamnější a které oblasti vykazují největší problémy. Detailní plány poté přímo ukazují konkrétní potenciál pro zlepšení, například rozšíření úzkých chodníků, doplnění chybějících přechodů nebo zeleně. Městské části podle nich plánují konkrétní stavební zlepšení na několik let dopředu.

V obvodě Neubau se letos rozhodli pro přestavbu v pěti ulicích. Některé z úseků se stanou pěšími či obytnými zónami. Místní radnice chystá i kampaň zaměřenou na citylogistiku, která má omezit stále častější parkování dodávek a dalších vozidel na chodníku. Městská část Josefshof plánuje na letošní rok proměnu veřejného prostoru před školními budovami. Z asfaltového parkoviště se stane volný prostor k hraní a učení, s lavičkami, vodním prvkem a stromy poskytujícími stín a ochlazení v horkých dnech. Radnice se zaměří i na bezpečný průjezd cyklistů v okolí škol a vysadí novou zeleň v ulicích. Další vídeňský obvod, Ottakring, letos mimo jiné klade důraz na systematické zvýšení bezpečnosti školních cest, například zlepšením rozhledových poměrů v křižovatkách a rozmístěním reflexních výstražných značek.

Pěší masterplány vznikají ve spolupráci městských částí a vídeňského magistrátu. Ten nabízí odbornou podporu, pomoc při podávání dotačních žádostí na spolkové ministerstvo pro klima a iniciativu městských částí doplňuje i vlastními opatřeními jako jsou ozeleňování budov a celoměstsky významných veřejných prostor nebo výstavba pítek. Podle vídeňské radní pro dopravu Ulli Simy se iniciativy magistrátu a městských částí vhodně doplňují a pomáhají vrátit město lidem a učinit jej lepším místem k životu i adaptovat na změny klimatu. „Chůze je obzvláště zdravá a šetrná ke klimatu, proto bychom měli chodcům vyrolovat pomyslný červený koberec,“ uzavírá Sima.

TZ město Vídeň