Londýnská Elizabeth Line byla uvedena do provozu

Linka metra Elizabeth Line vedoucí mezi Paddingtonem a Abbey Wood, která byla otevřena 24. května, nabídne lepší služby pro cestující v Londýně a jihovýchodní Anglii, a to díky integrovanému řídicímu a zabezpečovacímu systému CBTC (Communication Based Train Control) a železničním technologiím od společnosti Siemens Mobility.

Společnost Siemens Mobility poskytla na základě smlouvy se společností Crossrail Ltd. centrální zabezpečovací systém a komunikační a řídicí systémy pro novou železniční trať. Zabezpečovací a řídicí systém CBTC umožňuje automatizovaný provoz vlaků, maximalizaci kapacity a propustnosti centrální části linky Elizabeth Line. Technologie byla vyvinuta, instalována, testována a uvedena do provozu pracovními týmy Siemens Mobility ve Velké Británii a Německu.

Andy Byford, londýnský komisař pro dopravu, řekl: „Jsme rádi, že dnes můžeme otevřít linku Elizabeth Line pro osobní dopravu. Jedná se o skutečně historický okamžik pro hlavní město a Spojené království, skvělé rozšíření naší železniční sítě. Linka Elizabeth Line nabídne radikální zlepšení dopravního spojení, zkrácení jízdních dob, dodatečné kapacity, lepší dostupnost, nové prostorné stanice a průchozí vozidla, tím poskytne zcela nový zážitek z cestování v Londýně a na jihovýchodě země.“

Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility: „Jsme velmi hrdí na to, že jsme mohli přispět k tomuto stěžejnímu projektu, který výrazně změní dopravu v Londýně a jihovýchodní Anglii. Naše digitální zabezpečovací a řídicí technologie mění každodenní dojíždění cestujících na trati Elizabeth Line v Londýně a na jihovýchodě země a jsme hrdí na to, že většina těchto technologií byla vyvinuta a testována právě ve Velké Británii.

Železnice má kapacitu pro více než 200 milionů cestujících ročně a nabídne vyšší komfort cestování s nejvyšší spolehlivostí a dostupností služeb.“

Systémy Siemens Mobility lze dokonale integrovat do zabezpečovacích systémů na hlavní trati na východě a západě centrálního úseku. Systém Trainguard MT CBTC byl nejprve důkladně testován v německém Braunschweigu a poté byl integrován s ostatními součástmi zabezpečovacího systému a systému nástupištních dveří ve výrobním a zkušebním závodě v Chippenhamu ve Velké Británii. Pomocí digitálních technologií byly po mnoho měsíců v různých scénářích důkladně testovány i další součásti železniční tratě, aby bylo zajištěno, že vše bude později v praxi fungovat bez problémů.

Četné komunikační a řídicí systémy dodané pro tento projekt mají styčné body prakticky s každou oblastí železniční tratě. Testování bylo pro tyto komplexní systémy řízení stanic a železnic zásadní, protože propojují více než 30 000 bodů od kamerových systémů, veřejných rozhlasů a informačních systémů pro cestující až po železniční a staniční systémy, z nichž některé jsou založeny na zcela odlišných programovacích jazycích. Ve výrobním a zkušebním závodě společnosti Siemens Mobility v Ashby ve Velké Británii byly virtuálně testovány různé realistické scénáře.

Cestujícím budou po celou dobu cesty předávány aktuální informace. Díky identifikaci a prevenci přeplněnosti vozů a rychlé reakci na nepravidelnosti může železniční personál také efektivně řídit jednotlivé stanice a v konečném důsledku zajistit optimální přepravu cestujících.

TZ Siemens Mobility