České Budějovice se snaží stabilizovat personální situaci

Vedení Dopravního podniku města České Budějovice se i přes nepříznivou situaci daří navyšovat průměrnou mzdu zaměstnanců. Ta aktuálně dosahuje 35 000 Kč, provozovatel českobudějovické MHD se tak drží nad krajským průměrem, který v 1. čtvrtletí 2022 dle ČSÚ činil 34 013 Kč.

Pro stabilizaci stavu řidičů i udržení zaměstnanců v dalších odborných profesích je v této napjaté době zásadní navyšování mezd. „Zůstat atraktivním zaměstnavatelem je pro nás i v době inflace zásadní pro udržení kvalitních služeb,“ říká ředitel DPMCB Slavoj Dolejš.

Provoz MHD a dalších služeb DPMCB citelně prodražují vysoké ceny pohonných hmot. Náklady se jen v případě nafty Dopravnímu podniku navýšily o 10 milionů korun. „Bohužel ani u dalších způsobů dopravy nemáme optimistické vyhlídky – elektřina nezbytná pro provoz trolejbusů by se nám dle aktuálních cen na burze mohla od roku 2023 prodražit o 30 milionů korun,“ nastiňuje možný vývoj Slavoj Dolejš. „U vozů na CNG navíc máme důvodné obavy, že jejich provoz v příštím roce ani nebude možné kvůli omezení dodávek plynu zajistit,“ doplňuje.

Problémy s dodávkami se bohužel dotýkají také náhradních dílů pro servis vozidel MHD. „S tím je bohužel také spojena jejich vyšší cena. Ještě víc nás ale trápí nepředvídatelnost a délka dodacích lhůt na potřebné díly, pro které i s vyšší cenovou nabídkou jen obtížně hledáme dodavatele,“ komentuje Dolejš.

Dramatický nárůst nákladů pomáhá DPMCB částečně zvládat úprava cen jízdného, která je platná od 1. ledna 2022. Ani ta ale nemůže pokrýt úbytek tržeb z jízdného a tedy i cestujících, kterých i po zklidnění situace s onemocněním covid-19 městskou hromadnou dopravu využívá o 20 % méně než v roce 2019.

Pro udržení kvality a rozsahu služeb MHD se Dopravní podnik snaží stále hledat i rekvalifikovat nové zaměstnance na pozici řidiče. Těch bohužel dopravci stále chybí 14, zásadní část by naštěstí měli pokrýt zaměstnanci, kteří v příštích měsících dokončí podnikovou autoškolu. O práci řidiče MHD se mohou spolu se zkušenými řidiči s oprávněním skupiny D hlásit také uchazeči s oprávněním skupiny B starší 23 let, kterým DPMCB poskytne potřebný zácvik. Další podmínkou už je jen ukončené základní vzdělání a čistý trestní rejstřík.

Nábor i zvládnutí situace nicméně Dopravnímu podniku znesnadňuje odborová organizace, která rozšiřuje mezi laickou i odbornou veřejnost zkreslené informace o mzdách řidičů a svým jednáním vyvíjí tlak na zaměstnance, kteří ji aktivně nepodporují. Může tak nastat situace, že se úpravy počtu spojů projeví i v prázdninovém provozu MHD. DPMCB proto přistupuje aktivně k řešení mzdové situace zdůrazněné dopady inflace, stejně tak řeší nové možnosti oslovení uchazečů o práci, aby případné redukci spojů předešel.

TZ DPMČB