DPP hledá zhotovitele stavby pro trolejbusovou linku z Veleslavína na ruzyňské letiště

V rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha je nutné postavit více než 11 kilometrů nového trakčního trolejového vedení. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) proto vyhlašuje veřejnou zakázku na zhotovitele této stavby. Její předpokládaná hodnota je 350 milionů Kč, ve Věstníku veřejných zakázek by měla být uveřejněna nejpozději v pondělí 4. července 2022. Novou infrastrukturu mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla Praha DPP plánuje začít stavět v průběhu posledního kvartálu letošního roku, výstavba potrvá přibližně rok.

V rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha bude DPP stavět trakční trolejové vedení v úseku mezi autobusovým terminálem Nádraží Veleslavín a zastávkou Terminál 3, dále vzniknou krátké nabíjecí stopy v autobusových odstavech na letišti a nabíjecí stopy v garáži Řepy, odkud vozidla na linku č. 119 DPP vypravuje. Jedná se celkem přibližně o 11,6 kilometrů nového trolejového vedení. Vysoutěžený zhotovitel kromě stavby trakčních stožárů, trolejového vedení a pokládky kabelové trasy bude mít za úkol vybudovat také tři zcela nové měnírny (na Nádraží Veleslavín, Letišti Praha a v garáži Řepy) a vybavit příslušnou technologií novou měnírnu na Dědině, která vznikne v rámci projektu nové tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu, přičemž výstavbu obou zmiňovaných projektů DPP úzce koordinuje. Zhruba
50 % trasy stávající trasy linky č. 119 na Letiště Václava Havla Praha bude pokrývat trolejové vedení, na zbylém úseku trolejbusy pojedou v režimu na baterii.

Nabídky dodavatelů bude DPP hodnotit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, tj. podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. DPP předpokládá vysoutěžení dodavatele a uzavření smlouvy s ním do konce letošního října.

„Samotnou stavbu bychom rádi zahájili ještě před koncem letošního roku v závislosti na průběhu majetkoprávního zajištění. Stavba by měla trvat maximálně 15 měsíců, předpokládáme však její dokončení do konce příštího roku. Zprovoznění trolejbusové linky č. 119 v celém úseku předpokládáme začátkem roku 2024 v návaznosti na dodávky 20 velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů určených právě pro tuto linku, které se nám podařilo vysoutěžit a zasmluvnit letos v únoru,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch
a dodal: „Díky novým tříčlánkovým bateriovým trolejbusům nabídneme mnohem vyšší komfort spojení mezi Letištěm Praha a stanicí metra Nádraží Veleslavín. Cestující se mohou těšit na vyšší kapacitu vozidel, ve kterých bude dostatek místa i pro objemnější zavazadla, kočárky či cestující s omezenou schopností pohybu.“

Záměrem DPP je získat pro elektrifikaci autobusové linky č. 119 finanční podporu z Národního plánu obnovy, a to jak na stavbu nabíjecí infrastruktury, tak i na pořízení vozidel.

TZ DPP


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.