Pokuty za výpadky spojů dostávají všichni. Soukromí dopravci, i dopravní podnik

V posledních týdnech opět přibývá výpadků spojů na linkách Pražské integrované dopravy. Lidé si stěžují na náhle rušené spoje, šotouši nadávají na soukromé dopravce, že mají nedostatek řidičů. Jenže z výpisu pokut je patrné, že problémy má i Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Požádal jsem společnost ROPID o přehled sankcí, které udělil jednotlivým dopravcům za měsíc červen (v době dotazu nebyly ještě zpracovány data za červenec). V tomto článku se zaměřím pouze na městské linky (1xx-2xx) za červen 2022. Příměstské linky rozeberu příště.

Výpadky na linkách MHD v Praze

Ze sjetiny je patrné, že největší problémy s výpadky spojů měli na městských linkách v Praze dopravci About Me, Arriva City, ČSAD Střední Čechy, Dopravní podnik hl. m. Prahy a v menší míře ČSAD Polkost a Stenbus.

Jedenácti stránkový dokument zmiňuje 59 výpadků u About Me, 71 výpadků u Arriva City, 8 výpadků u ČSAD Polkost, 76 výpadků u ČSAD Střední Čechy, 361 výpadků u Dopravního podniku hl. m. Prahy, 6 výpadků u Stenbusu. Samozřejmě je potřeba přihlédnout také k tomu, že zhruba 85 % pražských linek zajišťuje DPP a soukromníci si dělí zbývajících zhruba 15 % spojů.

Zajímavé srovnání může přinést souhrnná výše pokut. Sankce jsou pro všechny dopravce stejné, ale výše sankce se liší např. podle toho, zda je výpadek dopravcem předem nahlášen. Výše sankce se vypočítá i podle neodjetých kilometrů. Je proto zásadní rozdíl pokud dopravce nezvládne zajistit autobus na celý den, nebo dokáže sehnat operativně záložní vozidlo a výpadek na lince je tím pádem krátký.

Souhrnné sankce za výpadky byly u dopravců následující: About Me: 28418 Kč, Arriva City: 31477 Kč, ČSAD Polkost: 2662 Kč, ČSAD Střední Čechy: 63343 Kč, Dopravní podnik hl. m. Prahy: 102497 Kč, Stenbus: 1749 Kč.

Nedodržení standardu na linkách MHD v Praze

A potom jsou tady ostatní sankce. Mezi ty patří třeba nasazení jiného typu vozidla z ohledem na kapacitu, či garantovanou nízkopodlažnost, nedodržení garantovaných přestupů mezi linkami, předčasné a nebo pozdní odjezdy ze zastávek, neobsloužení zastávek, nevydání platné jízdenky, kouření řidiče ve vozidle, ústrojová kázeň, problémy s odbavovacím a informačním systémem, či špatný stav, příp. označení, vozidla.

Z osmistránkového dokumentu vyplývá 63 prohřešků u Arriva City, 2 u ČSAD Polkost, 178 u ČSAD Střední Čechy, 124 u Dopravního podniku hl. m. Prahy, 2 u Stenbusu. 

Arriva City měla hlavní problémy s nasazením jiného vozidla z pohledu kapacity. Např. místo kloubového vozu vypravily jen standardní vůz. Několik pokut dostala za neobsloužení zastávek. U ČSAD Polkost šlo o drobnost, nesprávné označení pořadí linky. Velkou nekázeň v PIDu představuje ČSAD Střední Čechy. Především na linkách 110, 171 a 257. Vskutku pravidelně dopravce provozuje na linkách přestárlé autobusy, které patří spíš do muzea, nebo na zahrady šotoušů. Závady má dopravce i na lince 103, ale tam se jedná o nasazením jiného vozidla z pohledu kapacity. Tento problém převažuje i u sankcí Dopravního podniku hl. m. Prahy. Podle čísel linek se jedná pravděpodobně o vypravování standardních autobusů na „kloubové linky“. A poslední Stenbus. Jednou měl problém z označovačem jízdenek a jednou „provozně neodůvodněný pozdní odjezd vozidla z výchozí zastávky o 300 s“.

Na druhé kategorii sankcích zaplatili dopravci následující pokuty: Arriva City: 18940 Kč,   ČSAD Polkost: 200 Kč, ČSAD Střední Čechy: 59198 Kč, Dopravní podnik hl. m. Prahy: 33373 Kč, Stenbus: 3000 Kč,

Na Patreonu si můžete stáhnout kompletní přehledy pokut. O jaké jde linky, počty pokutovaných kilometrů a detailní ceník pokut za jednotlivé položky.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.