Nová linka PID spojí Úvaly a Říčany

Na základě iniciativy většiny obcí na trase silnice II/101 a ve spolupráci s organizátory dopravy IDSK, p. o. a ROPID, p. o. bude od 1. září 2022 spuštěna nová autobusová linka PID 686. Tímto krokem bude završena snaha obcí o rychlé dopravní spojení k vlaku.

Linka 686 s přestupem na vlak v Úvalech či Říčanech by měla přispět k rychlému a spolehlivějšímu spojení veřejnou dopravou s Kolínem, Benešovem či s hl. m. Prahou. U nové linky PID 686 je prozatím v plánu provoz v hodinovém intervalu v obou směrech v pracovních dnech, dvouhodinový interval pak o víkendech.

Obec Sluštice, jako jediná z obcí na trase linky 686, nemá žádnou technicky obsluhovatelnou autobusovou zastávku. Z toho důvodu zde byla zhotovena přechodná zastávka, aby i občané Sluštic mohli toto rychlé autobusové spojení k vlaku od 1. září využívat.

Nová expresní linka 686, jakož i nová zastávka ve Slušticích, představují kvalitativní pokrok v dopravní obslužnosti, kdy za pomoci rychle jedoucí linky bez zbytečného zajíždění nabízíme obyvatelům v této oblasti rychlejší dojíždění do hlavního města Prahy či do Kolína nebo Benešova, a to díky přestupu na páteřní osobní vlaky v Říčanech nebo v Úvalech. Zároveň chci tímto poděkovat vedení obce Sluštic za spolupráci na zprovoznění této zastávky,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

TZ IDSK