Obnovený provoz na tramvajové trati v Ostravě-Jihu

Tišší provoz tramvají, ale i bezbariérové nástupiště zastávky Dolní s novým mobiliářem, na které v dohledné době naváže Dopravní podnik Ostrava (DPO) i bezbariérovým přístupem. Od 17. září si cestující mohou užívat jízdu zrekonstruovaným úsekem tramvajového mostu. Cena modernizace je přes 46 milionů korun. Na celou stavbu bude DPO čerpat dotace EU z Operačního programu Doprava v přepokládané výši cca 82 %. Současně je modernizován i podchod zastávky Tylova s bezbariérovým výtahem za dalších 33 milionů korun s předpokládaným ukončením v listopadu. Do té doby budou zastávku Tylova tramvaje jen projíždět.

Od 17. září dále projde modernizací také traťový úsek mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského, vedoucí na pomezí ostravských sídlišť Dubina a Bělský les. Půjde již o čtvrtý úsek, kde tramvaje DPO jako jediné v ČR mohou jezdit rychlostí až 80 km/h. Podél trati přibydou nízké protihlukové stěny osazené směsí rostlin.

Cena za modernizaci tratě se zvýšením rychlosti na Dubině přesahuje 85 milionů korun.Modernizace bude hrazena ze zdrojů DPO a částečně z dotací EU. V úseku bude po dobu modernizace úplná výluka tramvají. Provoz MHD bude zajištěn náhradní autobusovou dopravou. Pro silniční dopravu budou uzavřeny oba tzv. rychlé pruhy ul. Horní od kruhového objezdu po ul. Jiřikovského. Stavba by měla probíhat do prosince 2022.

Půjde o další úsek, na kterém po stavebních úpravách můžeme zvýšit rychlost tramvají, ale zároveň o první úsek v těsné blízkosti obydlené části města, a proto trať doplňujeme i o nízkou vegetační protihlukovou stěnu. V současné době mohou nové tyrkysové tramvaje DPO jezdit vyšší rychlostí až 80 km/h na třech úsecích: Nová Ves Vodárna – Svinovské mosty, Důl Zárubek – Hranečník a Kolonie Jeremenko – Dolní Vítkovice,doplňuje generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

V následujícím týdnu bude rovněž zahájena realizace investice města do ozelenění kolejí v úseku od zastávky ÚMOb Jih po křížení s ul. Provaznickou. Zde bude trať za provozu pokryta rozchodníky, podobně jako to obyvatelé Jihu znají například z ul. Dr. Martínka.

TZ DPO