Vlakem do stanice Budoucnost, aneb Evropský týden mobility

V rámci Evropského týdne mobility a ve spolupráci Hl. m. Prahy, Správy železnic, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a organizace ROPID seznámíme ve dnech 20. až 22. září 2022 na jednotlivých místech Prahy širokou veřejnost s rozvojovými záměry železnice v Praze a okolí. Společně představíme jak projekty připravované pro blízkou budoucnost (nový multimodální terminál Smíchov, nová podoba Masarykova nádraží, modernizace železniční trati do Kladna a nová trať na letiště Václava Havla), tak i dlouhodobou vizi plnohodnotného pražského S-Bahnu, čili systému městských a příměstských vlaků v krátkých intervalech vzájemně propojených novým tunelem pod centrem Prahy. Součástí programu bude také prezentace přínosů nových vysokorychlostních tratí a jejich zaústění do pražského železničního uzlu.

V rámci jednotlivých akcí budeme prezentovat v konkrétních místech tyto rozvojové záměry pomocí výstavních panelů za přítomnosti odborníků ze Správy železnic, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ROPID, ale i jednotlivých architektů nových stanic. Každý den odpoledne budeme na jednotlivých místech pořádat komentované prohlídky prezentačních panelů. Na Masarykově nádraží si budou moci návštěvníci vychutnat také virtuální prohlídku po nové Masaryčce.

Třídenní seriál akcí pak završí ve čtvrtek 22. září diskuzní večer v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) a také následná desetidenní výstava všech projektů u Národního muzea.

Program jednotlivých akcí

Úterý 20. 9. 10:00 – 18:00 Terminál Smíchov

Kde: Prostor odbavovací haly nádraží Praha-Smíchov

Co: Představení nové podoby multimodálního terminálu Smíchov, proměna vlastního vlakového nádraží, novostavba autobusového nádraží i proměna zastávek MHD před nádražím.

Středa 21. 9. 10:00 – 18:00 Nová Masaryčka a vlakem na letiště

Kde: Prostor odbavovací haly Masarykova nádraží

Co: Představení nové podoby Masarykova nádraží a jeho nových nástupišť, ukázka propojení nové části s historickou budovou, zastřešení nástupišť a nová promenáda nad nádražím včetně propojení oblasti Florence s Opletalovou ulicí. Představení projektu nového vlakového spojení na Letiště Václava Havla, vizualizace nových stanic, trasy, linkové vedení i intervaly. Projekt modernizace železniční trati na Kladno. Virtuální prohlídka nové Masaryčky, videoprezentace v Masarykově salonku.

Čtvrtek 22. 9. 10:00 – 18:00 Metro S – nový tunel pro vlaky pod centrem Prahy

Kde: Vstup do stanice metra Karlovo náměstí (na rohu parku u sochy Elišky Krásnohorské)

Co: Představení plánů na zcela nový tunel pod centrem Prahy pro příměstské vlaky, varianty nových podzemních stanic a vedení linek S skrz Prahu, fyzická ukázka možné budoucí podoby vstupu do stanice metra S. Projekt vysokorychlostních tratí – jak budou zaústěny do Prahy, jak pomohou vysokorychlostní tratě k výraznému zrychlení Prahy se zbytkem ČR, budování záchytných parkovišť u nových stanic vysokorychlostní železnice v okolí Prahy.

Čtvrtek 22. 9. 19:00 – 21:00 diskuzní večer v CAMP

Téma: Metro S – nový tunel pro vlaky pod centrem Prahy a vysokorychlostním vlakem z Prahy za pár minut do celé republiky

Prezentace na téma nového tunelového spojení pod centrem Prahy pro příměstské vlaky a projekt vysokorychlostních tratí a jejich přivedení do Prahy. Příklady dobré praxe ze zahraničí, představení studie komplexně řešící kapacitu železnice v Praze a prezentace přínosů vysokorychlostních tratí pro Prahu i Středočeský kraj. Následná debata s odborníky ze Správy železnic, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i z akademické sféry.

Výstava Vlakem do stanice Budoucnost 22. 9. – 2. 10.

Kde: Prostor mezi budovami Národního muzea nad Václavským náměstím

Co: Souhrnná výstava záměrů rozvoje pražské železnice v blízké i vzdálené budoucnosti. Proměna největších pražských nádraží, nové trasy pro zrychlení a zahuštění příměstských vlaků i pro přivedení vysokorychlostních vlaků do Prahy nebo pro přímé spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm.

TZ ROPID