Scania zahajují pilotní projekt přepravy zboží autonomními vozidly

Scania se spojila se společností HAVI a spouští průlomový zkušební projekt, v jehož rámci bude autonomní nákladní vozidlo přepravovat zboží po veřejně přístupných silnicích. Pilotní nasazení bude probíhat v rámci běžného provozu a cílem je zjistit, jestli se autonomní vozidla hodí pro přepravu mezi logistickými centry.

Jedná se o první projekt podobného rázu v Evropě, Scania a HAVI v něm budou zkoušet plně autonomní vozidlo v běžném provozu mezi dvěma logistickými centry. Nákladní automobil se při něm bude pohybovat mezi švédskými městy Södertälje a Jönköping, což je přibližně tříhodinová trasa dlouhá asi 300 kilometrů, která zároveň tvoří část delšího přepravního řetězce společnosti HAVI. První a poslední míli tohoto řetězce zajistí vozidla ovládaná řidičem.

Pilotní projekt je prvním krokem, který má ukázat, že autonomní vozidla mohou být použitelnou součástí přepravních řetězců mezi logistickými centry. HAVI a Scanii může pomoci s vyhodnocením efektivity nasazení takových vozidel v rámci jejich flotil.

„Víme, že v následujících letech projde celý přepravní systém zásadní změnou. Celé odvětví čelí výzvám v podobě nedostatku řidičů a klesajících marží, přechod k autonomním vozidlům tak musí nastat okamžitě. Autonomní provoz se musíme naučit chápat již nyní, abychom byli připraveni na chvíli, kdy bude připravena i samotná technologie. Věříme, že tento pilotní projekt bude skutečně zásadním krokem,“ říká Robert Melin Mori, projektový manažer společnosti Scania, který je za projekt zodpovědný.

„Jedná se o autonomní dopravní řešení, které funguje na běžných silnicích za běžného provozu, při němž se přepravuje komerční zboží pro třetí stranu. Něco podobného zatím v Evropě nikdo nezkusil. Jsme nadšeni, že na tomto projektu můžeme spolupracovat s HAVI,“ doplňuje Peter Hafmar, který je ve Scanii zodpovědný za autonomní řešení.

HAVI je v tomto odvážném případě pro Scanii přirozeným partnerem. Obě společnosti mají za sebou dlouholetou spolupráci v celé řadě projektů zaměřených na budoucnost a elektrifikaci nákladní dopravy. Společnosti také sdílejí závazek dekarbonizace přepravních systémů a snaží se zkoumat řešení, která mohou zvýšit efektivitu a udržitelnost nákladní přepravy.

„Díky nejrůznějším iniciativám, kterých jsme se společně účastnili, jsme dospěli ke vzájemnému porozumění a jsme nadšeni, že můžeme být součástí i tohoto nejnovějšího pilotního projektu. Má v sobě obrovský potenciál, jak pro náš budoucí vztah se Scanií, tak pro veškeré dodavatelské řetězce,“ říká Massimo D’Alessandro, ředitel pro udržitelnost a inovace v HAVI.

TZ Scania