Lidé ve Vídni si mohou zažádat o finanční příspěvek na koupi cargo kola

Zatímco v Čechách se cargo kola vidí jen zřídka, ve Vídni jejich koupi přímo podporuje město, a to v maximální výši tisíc euro. Vídeňská radnice v nich totiž vidí alternativní dopravní prostředek, který je šetrný k životnímu prostředí. Město navíc přispívá i na speciální cargo kola upravená pro vozíčkáře.

Nákladní kola, tzv. cargo kola, jsou nejvíce rozšířená v Holandsku a Dánsku. Jejich obliba stoupá ale i v rakouském hlavním městě Vídni, kde jejich koupi přímo podporuje město. Celkem tisíc euro může žadatel získat od radnice jako finanční příspěvěk na elektrické nákladní kolo. V případě klasického cargo kola město přispívá maximálně 800 eur. Na příspěvek mají nárok všechny soukromé osoby, které mají trvalé bydliště ve Vídni a které si již koupily nebo mají v plánu koupit nové cargo kolo. Příspěvek však dosahuje nejvýš 50 procent pořizovací ceny.

Podle vídeňské radnice mají nákladní kola své důležité opodstatnění v městské mobilitě. „Pro podporu ochrany klimatu ve Vídni je zapotřebí velké množství opatření. Kromě posilování městské hromadné dopravy, rozšiřování nabídek sdílených dopravních prostědků a cyklistické infrastruktury propagujeme také nákladní kola,“ říká radní města pro mobilitu Ulli Sima. Nákladní kola mají podle města také široké spektrum využití. Podle radnice usnadňují větší nákupy, vyzvednutí dětí ze školky nebo cesty na dětská hřiště, a to vše bez toho, aby byly do ovzduší vypouštěny škodlivé emise.

O příspěvek si mohou zažádat i hendikepovaní lidé, kteří mají zájem o koupi upravených nákladních kol pro vozíčkáře. I ti dosahují na maximálních tisíc eur při pořízení elektrického nákladního kola. Na podání žádosti mají času dost. Vídeňská radnice hodlá nákup nákladních kol pdoporovat minimálně až do roku 2026.

Vedle vlastní koupi cargo kola podporuje Vídeň nákladní kola i tím, že je nakupuje do své vlastní městské flotily sdílených kol. Nyní jich město vlastní 26, další mají být přikoupeny. Lidem jsou k zapůjčení zcela zdarma.

TZ město Vídeň
Foto Christian Fürthner/PID