DPP plánuje nákup až 70 standardních bateriových trolejbusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chystá nákup až 70 městských nízkopodlažních bateriových trolejbusů typu Standard, v těchto dnech vyhlásil veřejnou zakázku na jejich dodavatele. DPP bude trolejbusy nasazovat na linky č. 131, 137, 176, 191 a 201, jejichž elektrifikaci schválila Rada hl. m. Prahy, a které jsou nyní v různé fázi projekční přípravy. Vítěz tendru by měl být znám na přelomu jara a léta 2023, DPP s ním uzavře rámcovou smlouvu. Termín dodání vozidel je jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky. Její celková hodnota je 1,176 miliardy korun.

Nákup až 70 nových bateriových trolejbusů standardní 12metrové délky je součástí koncepce zavádění alternativních pohonů v pražské MHD a navíc součást naplňování evropských, národních i městských závazků ke snižování energetické náročnosti, emisí i hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy. V neposlední řadě je to další krok k zajištění energetické bezpečnosti hl. m Prahy a České republiky prostřednictvím snižování závislosti na fosilních palivech dodávaných ze zemí s nízkou mírou demokracie a ochrany lidských práv.

Jedná se o bateriové trolejbusy, které budou vybaveny zařízením pro nabíjení trakčního akumulátoru jednak z dvoupólové trolejbusové troleje s napětím 600 nebo 750 V, ale také pomocí zásuvného systému nabíjení s rozhraním standardu CCS-2. Domovskou garáží většiny soutěžených trolejbusů bude garáž Řepy, kde DPP plánuje vybudovat jednak novou trolejbusovou měnírnu (v rámci výstavby infrastruktury pro elektrifikaci autobusové linky č. 119), ale také nabíjecí stopy. Trolejbusy pro linku č. 201 budou deponovány v garáži Klíčov.

Kromě nákupu až 70 bateriových trolejbusů typu Standard DPP v této veřejné zakázce poptává také až 70 nových trakčních akumulátorů včetně výměny vysloužilých pro zajištění provozuschopnosti vozidel během životnosti trolejbusů, dále až 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad vozidel a až 20 kusů přenosných nabíječek.

Elektrifikaci autobusové linky č. 140 Palmovka – Miškovice máme téměř hotovou, minulou sobotu DPP na ní v prvním úseku Letňany – Čakovice zahájil zkušební provoz. Do konce listopadu bychom měli začít stavět infrastrukturu na lince č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha. Kromě toho s DPP pokračujeme v přípravě elektrifikace dalších autobusových linek v levobřežní části Prahy. Linky č. 131, 137, 176 a 191 úspěšně prošly procesem posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Nejdále jsme v přípravě projektu elektrifikace linky č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky, která je nyní v procesu společného územního a stavebního řízení. Pokud nenastanou žádné závažné komplikace, tento projekt by mohl být připraven ke stavbě na konci příštího roku,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Vozidla, na která nyní vyhlašujeme veřejnou zakázku, budou jezdit místo dieselových autobusů na linkách č. 131, 137, 176, 191 a 201 po dokončení výstavby odpovídající trolejbusové infrastruktury.
V této veřejné zakázce chceme kromě standardních hodnotících kritérií, jako je nabídková cena nebo délka záruky, nově vyzkoušet také termín dodání trolejbusů. Toto kritérium a rámcová dohoda, kterou na období pět let, tj. do roku 2028 uzavřeme s vítězem tendru, nám umožní lépe plánovat postupný nákup konkrétního počtu vozidel pro jednotlivé projekty elektrifikace výše uvedených pěti autobusových linek v závislosti na jejich připravenosti. V neposlední řadě nám to umožní se ucházet o příspěvek na nákup těchto vozidel z připravovaných dotačních titulů Evropské unie,“
dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Dojezd na baterie minimálně 15 kilometrů, životnost vozidel alespoň 15 let

Konstrukční rychlost nabízených vozidel by měla být minimálně 70 km/h, přičemž by ji měly dosahovat v obou režimech jízdy, tj. při napájení z trolejové sítě i z trakčních akumulátorů. Všechna vozidla musí umět rekuperovat energii vzniklou bržděním při jízdě z kopce. Garantovaný dojezd trolejbusů při jízdě na energii uloženou v bateriích musí být minimálně 15 kilometrů s použitím topení nebo klimatizace, větrání a předepsaného osvětlení, bez ohledu na roční období, klimatické či provozní podmínky, při plné obsazenosti a zastavování vozidla ve všech zastávkách včetně odbavení cestujících a s dosahováním maximální povolené rychlosti, a to po celou dobu životnosti trakčních akumulátorů.

Kromě toho při jízdě na baterii na rovině při přímém směru pohybu DPP požaduje akceleraci trolejbusů z 0 na 40 km/h do 10 sekund a z 0 na 70 km/h do 30 sekund. Trolejbusy musí splňovat tuto dynamiku po celou dobu záruky na trakční akumulátor. Dodavatel musí poskytnout záruku, že životnost akumulátorů bude minimálně 84 měsíců (7 let) nebo 420 tisíc kilometrů, přičemž během záruky životnosti akumulátorů musí být zachovány minimální hodnoty dojezdu. Dodavatel současně musí být schopen dodat náhradní akumulátory po dobu deklarované životnosti trolejbusu, která by měla být minimálně 180 měsíců (15 let) v městském provozu. DPP požaduje na trolejbusy záruku minimálně 60 měsíců (5 let) v městském provozu.

Vybavení nových bateriových trolejbusů standardní 12metrové délky bude odpovídat aktuálně platným Standardům kvality PID. Měla by mít minimálně 25–35 sedadel pro cestující, z čehož minimálně 6 bude vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Trolejbusy budou samozřejmě plně nízkopodlažní, vybaveny odbavovacím a informačním systémem, klimatizací, nad rámec Standardů kvality PID dále dvěma místy pro přepravu cestujících na invalidním vozíku nebo pro kočárky, interiérovými i vnějšími bezpečnostními a asistenčními kamerami a systémem automatického počítání cestujících. Ve vozidlech budou kromě toho nainstalovány GNSS přijímače signálu systémů především GPS a Galileo pro prostorové určování polohy s přesností
5 metrů. Část vozidel bude vybavena také systémem automatického postřiku roztokem nemrznoucí směsi pro preventivní ošetření troleje před námrazou.

Čtyři hodnotící kritéria

Předložené nabídky bude DPP vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě čtyř hodnotících kritérií. Hlavním kritériem s váhou 68 % bude celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. vozidla včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii jsou délka záruky na trolejbus s váhou 20 %, délka záruky na trakční akumulátor s váhou 7 % a termín dodání trolejbusů s váhou 5 %, přičemž maximální doba by neměla překročit 14 měsíců od objednávky, resp. účinnosti prováděcí smlouvy.

TZ DPP