Liberecké tramvaje T3 prochází generální opravou v ostravském závodě Škoda Group

První tři tramvaje z liberecké flotily zahájily svou generální opravu v závodě Škoda Group v ostravském Martinově. Škoda Group totiž zvítězila ve výběrovém řízení na opravu celkem šesti kusů tramvají T3 v hodnotě zhruba 46 milionů Kč. Práce zahrnují především opravu skříní a elektrických částí vozidel, v plánu je ale i celková oprava interiérů včetně kabin pro řidiče. Plánovaná generální oprava umožní zachovat vlastnosti tramvaje po dalších 15 let.

Na generální opravě vozových skříní u tramvají typového označení T3 pro Liberec jsme pracovali již v období mezi roky 2020 až 2022. Aktuální smlouva počítá s dodávkou vozidel zpět do Liberce do konce roku 2023. Věřím, že díky generální opravě budou tramvaje obyvatelům a návštěvníkům Liberce spolehlivě sloužit ještě řadu let,“ uvedl Marek Herbst, Senior Vice President pro Service ve Škoda Group.

Tramvaje podstupují během procesu celou řadu opravárenských zásahů. Jedním z těch nejdůležitějších je oprava skeletu vozidel zasažených korozí. To si vyžádá demontáž vnějšího opláštění, oken, dveřních systémů a interiérových prvků. Odborníci, po důkladné revizi a sérii měření, vymění všechny poškozené části a vozidlo opět sestaví. Na závěr tramvaje získají nový lak.

Dalších 15 let v provozu

Škoda Group uzavřela smlouvu s libereckým dopravním podnikem na opravu celkem 6 tramvají typu T3 v celkové hodnota přibližně 46 milionů korun. Opravy a modernizace prostředků hromadné dopravy jsou mezi provozovateli dlouhodobě oblíbené. Umožňují totiž zvýšit bezpečnost i spolehlivost za současné úspory finančních prostředků. Tato možnost se využívá převážně v případech, kdy nákup nových vozidel není ekonomicky výhodný. „Vhodným postupem plánované generální opravy a výměnou některých klíčových prvků jsme schopni zachovat vlastnosti tramvaje po dalších 15 let jejích životního cyklu,“ doplňuje Marek Herbst.

Ostravský závod Škoda Group v Martinově v současné době pracuje na celé řadě zakázek pro český i zahraniční trh. K významným zahraničním zakázkám patří například kontrakt na opravu 80 tramvají ze švédského Göteborgu. Švédský dopravce Västtrafik AB si u skupiny objednal revizi a opravu tramvají typového označení M31 v celkové hodnotě 1,84 miliardy korun. Práce se budou v Martinově odehrávat až do roku 2027.

TZ Škoda Group