Brněnské šaliny na výhybkách z Prahy: projekt „Šalinou na kampus“ je dokončen

Novostavba tramvajové tratě ze Starého Lískovce do centra Brna, kam Pražská strojírna dodávala své výrobky, byla dokončena. Brňané budou nově jezdit po pražských výhybkách. Celkem sem strojírna dodala 22 tramvajových výměn, které tvoří důležitou část výhybky, a 22 výhybkových systémů. Vše bylo dodáno v letech 2021 až 2022, přičemž za rok 2021 byla tato zakázka svým finančním objemem pro strojírnu rekordní. Na trati již proběhl zkušební provoz tramvají, nyní se konají zkoušky záchranné techniky ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem. Dodávky jsou součástí projektu „Šalinou na kampus“, který je realizován pod záštitou Evropské unie a také ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Zakázku obsahovala celkem 17 výměn odbočného rádiusu 50 metrů, 3 výměny rádiusu 100 metrů a 2 výměny rádiusu 150 metrů; k tomu 15 rozjezdových výhybkových systémů typu VSP-1-K a 7 sjezdových výhybkových systémů typu VS-20. Nová tramvajová trať spojuje oblast Starého Lískovce a centra města Brno.

Všechny výrobky dorazily včas. Nová trať je funkční, odzkoušená a tramvaje, chci říct šaliny, už mohou jezdit. Sloužit bude zhruba čtyřiceti tisícům lidí, kteří do a z této části města dojíždí,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s. Především se jedná o studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity a pacienty a zaměstnance Fakultní nemocnice Brno. Nová trať by měla odlehčit přeplněné autobusové a trolejbusové dopravě v centru města.

Současně se zprovozněním nové trati dojde k reorganizaci linek městské hromadné dopravy a obyvatelům této části moravské metropole se zjednoduší a zrychlí doprava k hlavnímu nádraží v centru. Změna se promítne i do regionální autobusové dopravy – nově budou linky ukončeny u Fakultní nemocnice Brno, kde bude možný přestup na tramvaje do centra a autobusy nebudou muset do ucpaného centra města zajíždět. Zároveň jsou v okolí nemocnice i parkovací kapacity pro individuální automobilovou dopravu.

Zajímavostí této stavby je i nejdelší tramvajový tunel v České republice, který měří 602 metrů, nebo také nová podzemní zastávka Západní brána, která bude sloužit obyvatelům stejnojmenné části města s rychle se rozvíjející zástavbou.

Nyní se dokončují terénní úpravy, chodníky a probíhají zkoušky záchranné techniky, které simulují nouzové situace – kdyby tramvaj zůstala stát v tunelu, kdyby začala hořet v tunelu a další. Zkoušky jsou realizovány v kooperaci s integrovanými záchrannými složkami a probíhají v průběhu měsíců říjen a listopad.

Ostrý provoz s cestujícími je naplánován na začátek prosince.

TZ Pražská strojírna