Čitelná Praha: Realita a budoucnost

Projekt Jednotného informačního systému hl. m. Prahy, který komunikujeme pod názvem Čitelná Praha, se dostává do klíčové fáze pilotování jednotlivých součástí projektu a uživatelského výzkumu nové grafické podoby i nových funkcí jednotlivých informačních a navigačních prvků. V rámci listopadového Designers mixeru, eventové platformy společnosti BrandCloud, která přináší různá oborová témata, diskutovali o aktuálním stavu projektu a jeho dalších fázích zástupci designérů i odborníků. Praha bude široké veřejnosti v následujících měsících prezentovat další pilotní ukázky nových prvků i nové grafické podoby v metru, na zastávkách i ve vozidlech povrchové hromadné dopravy a v rámci pěší navigace ve veřejném prostoru. Každý nový prvek i systém navigace v rámci pilotních lokalit podrobíme důkladnému uživatelskému výzkumu, abychom zodpovědně nastavili finální pravidla pro navigaci a informování lidí o mobilitě nejen v Praze, ale i v rámci celého systému Pražské integrované dopravy.

Listopadový Designers mixer se konal 30. listopadu v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) a za velkého zájmu odborné i široké veřejnosti představili současný stav projektu Čitelná Praha i jeho další plánované fáze zástupci designérů z vítězného týmu Side2, A69 a Dominika Potužáková za UX Design, dále Czechdesign, ROPID i další odborníci včetně zahraničních porotců, kteří pomáhali vybírat výsledný designérský návrh. Aktuálně je spolupráce Prahy a designérů smluvně nastavena a běží intenzivní příprava jednotlivých částí nového jednotného systému, který zlepší navigaci a informovanost zejména uživatelů veřejné dopravy, ale má celkově přispět k vyššímu využití udržitelných způsobů mobility nejen v Praze.

Mezi diskutujícími byl i Rostislav Vaněk, autor oceňovaného designu pražského metra z 80. let, na který nynější vítězný návrh ideově navazuje. „Jsem nesmírně rád, že se s řešením Side2 do metra vrací černá, protože se domnívám, že v podzemí, v tmavém prostoru, dává smysl, pokud svítí jenom to, co nás zajímá, to, co má cestujícího oslovit,“ řekl v rámci diskuzního panelu Rostislav Vaněk. Aktéři Designers mixeru se shodli na nutnosti dívat se na nový systém otevřenýma očima, vyzkoušet co nejvíce novinek a nových přístupů, ale vše zodpovědně uživatelsky otestovat a vyhnout se unáhlené celopražské implementaci bez odladění všech potřebných detailů. Pro další pokračování projektu bude nutné také získat podporu nového vedení Prahy a zajistit co nejtěsnější spolupráci všech organizací, které se na dnešní správě jednotlivých součástí informačního a navigačního systému podílejí.

„Pro multidisciplinární projekty, kterými se tu běžně nezabýváme, v zahraničí fungují složené týmy. U nás to tak nefunguje a musely se dát dohromady z oddělenějších subjektů, poptávka na to tady bohužel neexistuje,“ řekla o komplikovanosti soutěže za administrátora graficko-designérské soutěže Czechdesign jeho ředitelka Jana Vinšová.

Pilotní projekty realizované i připravované

První realizovaný projekt je možné od září letošního roku vidět ve stanici metra Palmovka, mezi dalšími uvažovanými pilotními lokalitami pro příští rok jsou přestupní uzly Háje a Náměstí Republiky, kde chceme vyzkoušet kombinaci všech prvků jak v metru, tak na povrchu i v rámci jednotlivých tramvajových a autobusových zastávek. Podobnou úlohu budeme realizovat také v rámci revitalizace terminálu Černý Most, kde se potkává pražská MHD s regionálními i dálkovými autobusy a také zde mnoho cestujících přestupuje z auta na veřejnou dopravu díky novému kapacitnímu

záchytnému parkovišti. Černý Most je také ideální pro vyzkoušení lokální navigace v rámci sídliště nebo dalších místních cílů.

„To, že se můžeme podílet na novém navigačním systému hlavního města, považuji za nejkomplexnější a největší úkol. Takový úkol je natolik zásadní a velký, že se k většímu moje generace designérů už nedostane. Implementace bude složitá a časově náročná. Ale věřím, že se nám ji podaří co nejlépe zvládnout,“ řekl za tým Side2 Tomáš Machek. A za architektonické studio A69 doplnil Jaroslav Wertig: „Tomáš Machek pracuje se špičkovými architekty, byli jsme polichoceni, když si nás vybral, postavil nás před krásně připravený projekt. Udělali jsme si důkladnou rešerši příkladů z celého světa a jak k těmto specifickým částem městského mobiliáře přistupovat. Každé město má nosiče jiné, zjistili jsme, že se v nich odráží kulturní zázemí. Rešeršovali jsme si ale i vlastni práci, vstupy a snažili se tím inspirovat.“

Stejně tak budeme testovat kombinaci pražské MHD a celostátního informačního systému na železnici na vybraných pražských nádražích. V rámci železnice bychom rádi zvýraznili roli příměstských vlakových linek S s krátkými intervaly, které se svým charakterem začínají podobat spíše klasické MHD než železniční dopravě na delší vzdálenosti.

Dalším místem pro testování zcela nových prvků pěší navigace se v příštích měsících stane Palackého náměstí, kde vyzkoušíme nové obelisky s intuitivními mapami blízkého i širšího okolí a také nový design klasických rozcestníků. Na Palackého náměstí současně rozsvítíme nový výrazný prvek označování vstupů do metra, kterým chceme vybavit všechny vstupy do stanic metra i železnice, kde dnes mají cestující problém metro nebo vlak najít. Systém pěší navigace budeme zkoušet na ucelené pěší trase ze Staroměstského náměstí na Výstaviště.

Mezi dalšími pilotovanými prvky pro příští rok je třeba systém kombinace papírových a elektronických informací na zastávkách tramvají a autobusů. Už dnes ho mohou lidé vyzkoušet na Palackého náměstí. V rámci projektu výměny městského mobiliáře budou lokality s on-line prvky zobrazující aktuální odjezdy ze zastávek přibývat i na dalších místech. Novou podobu digitálních informací budeme zkoušet i v tramvajích a autobusech, kde bychom rádi zobrazovali navíc také informace o možných přestupech na návaznou dopravu v následující zastávce.

Nový systém pomůže doladit široká veřejnost

Celý projekt Čitelné Prahy je postavený na důkladném uživatelském výzkumu a sbírání zpětné vazby od široké veřejnosti i zástupců skupin cestujících zrakově, pohybově a kognitivně znevýhodněných. Proto je nutné všechny nové prvky podrobit několika typům uživatelských průzkumů, od klasických anket a dotazníků přes doprovázené návštěvy, pozorování spontánního chování lidí i moderované skupinové diskuze, tzv. focus groups. Na základě těchto průzkumů i provozních zkušeností s prototypy nových prvků a s aplikací nové grafiky na stávající nosiče pak bude prvotní návrh následně doladěn do podoby, která bude nejen esteticky kvalitní, ale také uživatelsky přívětivá a funkční pro samotný provoz a údržbu. První uživatelské průzkumy spustíme po novém roce na Palmovce, další budou následovat na Palackého náměstí a na dalších lokalitách, kde se nějaké nové prvky nebo jejich nová podoba objeví. “Nemůžeme si dovolit jednotný informační systém navrhnout neinkluzivně, tzn. bez ohledu na různé možnosti a schopnosti uživatelů tohoto navigačního systému, který používají všichni lidé. Mladí, staří, Pražané, tuzemští i zahraniční turisté,” říká za UX Design Dominika Potužáková.

Na projektu Čitelné Prahy spolupracuje celá řada pražských organizací (ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Operátor ICT, Prague City Tourism, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Technologie hl. m. Prahy), ale i jednotlivé odbory pražského Magistrátu, Středočeský kraj (IDSK) a také třeba celostátní Správa železnic. Ke spolupráci a vedení takého rozsáhlého projektu nám pomáhá právě on-line platforma BrandCloud.pro, díky které se aktuální informace dostanou vždy včas a ke správným lidem v aktuální podobě. Cílem je v dalších fázích zapojit i další subjekty pro to, aby byl systém v Praze opravdu jednotný a poskytoval komplexní službu v rámci celé udržitelné mobility Pražanům i návštěvníkům metropole bez ohledu, jestli cestují pravidelně nebo jen občas.

Platformu setkávání designérů a odborné veřejnosti Designers Mixer, již několik let přináší nejen kreativní komunitě BrandCloud, který zároveň provozuje službu

umožňující v cloudu hladkou spolupráci a implementaci značek a projektů. Tentokrát je téma věnované nejen kreativcům, ale i širší veřejnosti.

TZ ROPID