Studie prověří nové vozy a modernější automatizační systém H-Bahnu v Dortmundu

Ministerstvo dopravy Severního Porýní-Vestfálska se bude podílet na financování studie proveditelnosti nového automatizačního systému, a to částkou 500 000 €.

Na začátku roku požádala provozní společnost H-BAHN21 spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko o finanční prostředky na vytvoření plánovací rezervy. Žádost byla v létě schválena a získané finanční prostředky, které dosahují 500 000 €, budou použity na financování studie proveditelnosti. Ta zahrnuje jak koncepci nového automatizačního systému, tak související koncepci schválení pro technický dozor.

Výsledky této studie …

… pokračování pro předplatitele na Patreonu.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.