Dozorčí rada DPP v obměněném složení a zrušená výběrová řízení na místa ředitelů

Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) se včera sešla v obměněném složení s pěti členy zvolenými k 1. prosinci 2022 za zaměstnance DPP a pěti členy, které k 6. prosinci 2022 zvolila Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady DPP. Členové dozorčí rady zvolili předsedu, tři místopředsedy a rozhodli o potvrzení mandátů členů představenstva Petrovi Witowskému a Janu Šurovskému k 21. prosinci 2022. Předsedou dozorčí rady DPP se stal Adam Scheinherr, místopředsedové Jan Marek, Roman Slanina a Pavel Vyhnánek. Jedná se o přechodné zachování stability DPP do zvolení nového vedení hlavního města.

Novými členy dozorčí rady volenými zaměstnanci DPP se k 1. prosinci 2022 stali Josef Buriánek, Vratislav Feigel, Marcel Nový, Jiří Obitko a Roman Slanina. Nahradili předchozí pětici členů volených zaměstnanci DPP, kterým k 30. listopadu 2022 skončilo čtyřleté funkční období. Svůj předchozí mandát obhájili Josef Buriánek a Jiří Obitko. Staronovými členy dozorčí rady DPP se k 6. prosinci 2022 stali Jan Marek, Tomáš Mikeska, Adam Scheinherr a Pavel Vyhnánek, jejichž mandát skončil k 5. prosinci 2022, a které společně s Filipem Váchou zvolila 5. prosince 2022 Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady DPP.

Vzhledem k tomu, že k 5. prosinci 2022 skončilo také funkční období stávajícímu předsedovi i všem místopředsedům, dozorčí rada na včerejším jednání zvolila svým předsedou Adama Scheinherra, místopředsedy Jana Marka, Romana Slaninu a Pavla Vyhnánka. Kromě toho dozorčí rada z nutnosti zachování stability společnosti a zajištění plné funkčnosti představenstva DPP pro nejbližší období potvrdila mandáty členů představenstva Petrovi Witowskému a Janu Šurovskému, jejichž členství končí k 20. prosinci 2022. Současně doporučila představenstvu DPP, aby Petr Witowski pokračoval ve funkci předsedy. Představenstvo DPP doporučení dozorčí rady vzalo na vědomí a na svém dnešním zasedání zvolilo Petra Witowského do funkce předsedy představenstva DPP.

Představenstvo DPP tak i nadále pracuje v plném pětičlenném složení s následujícími působnostmi:

Předseda představenstva a generální ředitel: Petr Witowski

Místopředseda představenstva a dopravní ředitel: Ladislav Urbánek

Člen představenstva a personální ředitel: Jiří Špička

Člen představenstva a technický ředitel – Metro: Marek Kopřiva

Člen představenstva a technický ředitel – Povrch: Jan Šurovský

Pokud bychom nepotvrdili mandát dosavadním členům představenstva Petrovi Witowskému a Janu Šurovskému na další období, představenstvo DPP by do doby zvolení nové Rady hl. m. Prahy pracovalo jen v tříčlenném složení a v případě jakékoliv mimořádné události by se stalo neusnášeníschopné. S tím si u největší městské firmy, která zajišťuje fungování MHD v Praze, nemůžeme dovolit hazardovat. Zvolené řešení překlenutí přechodného období a zajištění plné funkčnosti představenstva DPP jsem projednal a dohodl s předsedy zastupitelských klubů napříč politickým spektrem, tj. s koalicí SPOLU, ANO, Piráty, Praha sobě a Starosty. Paralelně s tím dozorčí rada DPP rozhodla o zrušení stávajících výběrových řízení na pozice ředitelů DPP a přípravě nových, které budou dohodnuty s novým vedením hl. m. Prahy,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Děkujeme dozorčí radě DPP za projevenou důvěru. Všichni členové představenstva jsme si plně vědomi toho, že nás čeká obhajoba našich mandátů před novým vedením hl. m. Prahy. Budeme se jí účastnit se vší vážností a respektem k akcionáři, zaměstnancům i zákazníkům Dopravního podniku hl. m. Prahy,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Dozorčí rada DPP má v současnosti 13 členů a pracuje v následujícím složení:

Předseda: Adam Scheinherr

Místopředsedové (v abecedním pořadí): Jan Marek, Roman Slanina a Pavel Vyhnánek

Členové (v abecedním pořadí): Josef Buriánek, Vratislav Feigel, Jakub Jiran, Petra Kolínská, Jan Lička, Tomáš Mikeska, Marcel Nový, Jiří Obitko a Filip Vácha

TZ DPP