Dopravní podcast (149) → Městská doprava v Lucemburku

Vzorem pro nejmodernější tramvajovou dopravu už není Francie, ani Španělsko. První místo v Evropě převzalo Lucembursko. Jak vypadá tramvajový provoz a infrastruktura v Lucemburku si povídal Miloš Keller a Ondřej Matěj Hrubeš. Řeč přišla i na další způsoby veřejné dopravy.