DPP neví, jestli je náhradní tramvajová doprava ekonomičtější než autobusová

V rámci rekonstrukce stropní desky a vestibulu metra Florenc (C), která proběhla v listopadu 2022, byla zavedena náhradní tramvajová doprava. Její zajištění stálo Dopravní podnik hl. m. Prahy 998 tisíc korun. Není však jasné, zda byla tato varianta ekonomičtější nebo provozně nejvýhodnější.

Z důvodu rekonstrukce stropní desky a vestibulu stanice metra Florenc (C) byl od 26.11. do 27.11.2022 obousměrně přerušen provoz metra v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Dopravní podnik Praha (DPP) nám po měsíci poslal vyjádření, proč se rozhodl pro zavedení náhradní tramvajové dopravy namísto autobusové, která byla v minulosti v těchto případech běžná. 

“Při hledání variant náhradní dopravy v tomto úseku jsme preferovali řešení, které bude po celou dobu investiční akce shodné, tj. pro cestující stabilní a srozumitelné,” uvedl vedoucí Komunikace DPP Daniel Šabík. Tato varianta však znamenala hned několik přestupů a 7 minut navíc, což pro cestující nebylo úplně komfortní.

Nemáme grafikony

Celkové náklady na zajištění náhradní tramvajové dopravy se vyšplhaly na 998 tisíc korun. Kolik by stálo zajištění náhradní autobusové dopravy však zůstává ve hvězdách.  “Pro takovou relaci nemáme zatím zpracovány grafikony a bez nich nelze vyčíslit náklady na provoz náhradní autobusové dopravy v daném úseku,” pokračuje Šabík z DPP.

Stejně tak není jasné, jaká by byla jízdní doba včetně přestupů na trase Háje – Letňany, pokud by se zavedla náhradní autobusové doprava, která by vedla po magistrále a to v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice a to jak se zajížděním ke stanici Florenc, tak i bez zajíždění tak, jako tomu bylo v případě tramvají. “Pro takovou relaci nemáme zatím zpracovány grafikony a bez nich nelze přesně vyčíslit ani jízdní dobu,” dodává Šabík. Otázkou tedy zůstává, jestli by náhradní autobusová doprava nebyla levnější a provozně výhodnější. 

Problém je i v nedostatku řidičů 

Rozhodnutí bylo ovlivněno i skutečností, že dopravní podnik má nedostatek autobusových řidičů, se kterým se potýká dlouhodobě. “Pokud bychom náhradní autobusovou dopravu využívali i pro opakované výluky při rekonstrukci stropní desky nad stanicí metra Florenc (C), mohlo by se velmi reálně stát, že bychom si vyčerpali všechny hodiny i přesčasy řidičů autobusů a při jakékoliv mimořádné události či havárii by nám nemusela stačit kapacita na její zvládnutí a nasazení mimořádné náhradní autobusové dopravy,” vysvětluje DPP. 

Pozn.:  V návaznosti na to jsme se zeptali, kolik tramvajových řidičů zahájilo v roce 2022 kurz i na řidiče autobusu a naopak. Odpověď očekáváme v únoru.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.