Hodnocení kvality autobusových dopravců ve třetím čtvrtletí bylo ovlivněno nedostatkem řidičů

PID (Pražská integrovaná doprava) hodnotila kvalitu autobusových dopravců v Praze a Středočeském kraji za třetí čtvrtletí 2022. Nejhorším standardem bylo „Informování ve vozidlech“, který splnilo jen 9 dopravců.

Do hodnocení autobusových dopravců ve třetím čtvrtletí 2022, které provádí Pražská integrované doprava, se významně promítl nedostatek řidičů. Nejvíce se to ukázalo v srpnu a září. Přesto 25 z 33 dopravců splnilo požadovaný standard plnění grafikonu a 17 z nich bez jediného výpadku. Dva dopravci splnili veškeré požadované standardy (Dopravní podnik hl. m. Prahy a Martin UHER) a dalších 7 podalo kvalitní výkon s jedním nesplněným standardem.

Všichni dopravci pak splnili požadavek na teplotní komfort. Pouze 9 jich však splnilo standard „Informování ve vozidlech“, který zahrnuje funkčnost informačních panelů, hlášení zastávek a aktuálnost informací o tarifu a přepravních podmínkách. Zlepšit by se měla i bezbariérovost, kde chybí dostatečný počet garantovaně nízkopodlažních spojů a také funkčnost odbavovacích zařízení nebo přesnost provozu.

Souhrnné hodnocení bude v únoru

Standardy kvality PID se měří kontinuálně, a to buď automaticky prostřednictvím sledovacího systému MPVnet, který poskytuje informace o aktuální poloze vozidel, nebo manuálně pomocí fiktivních zákazníků či pracovníků kontroly, kteří navštěvují vozidla jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty jako je chování řidičů, čistotu vozidel a informování cestujících.

V průběhu února můžeme očekávat i hodnocení nejen autobusových dopravců, ale i stavu tramvají, vlaků či metra. “ Informaci o souhrnném plnění standardů kvality napříč jednotlivými druhy dopravy plánujeme zveřejnit po uzavření celého roku 2022, což bude pravděpodobně v únoru 2023,“ řekl Filip Drápal, vedoucí odboru marketingu a tiskový mluvčí PID.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.