Pražská strojírna – ohlédnutí za rokem 2022

Zakázky na zaoceánských trzích u protinožců v Austrálii či v Jižní Koreji, nespočet kolejových konstrukcí pro velká česká města, vlastní fotovoltaická elektrárna nebo třeba také vznik nového výtvarného díla zdobícího plot kolem areálu Pražské strojírny realizovaný v rámci Dětského dne ve Vinoři – to vše jsou pro Pražskou strojírnu rezonující události a momenty roku 2022. Co vše se ve strojírně za loňský rok odehrálo?

Rok 2022 byl v Pražské strojírně ve znamení investic, přizpůsobování se aktuálním požadavkům doby a rozvíjení obchodních vztahů jak na půdě České republiky, tak v zahraničí. Investovalo se do dalšího strojního vybavení za účelem podpory produktivity práce, jako například do dalšího frézovacího a vrtacího centra, který využívá CNC programy či dalších.

Máme za sebou další turbulentní rok. Doba a okolnosti nás opět přinutily evaluovat strategický plán a přizpůsobit se. Loňský rok jsme si opět dokázali, že jsme schopni promptně reagovat na aktuální dění a posouvat se. Fabrika je stále ve skvělé kondici a míříme kupředu,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Výrobní haly loni odbavovaly jednu zakázku za druhou a výrobní kapacita byla zcela naplněna. Z významnějších zakázek se pracovalo na kolejových konstrukcích pro plzeňskou Vozovnu Slovany, jejíž přejímky byly vzhledem ke svému objemu rozděleny mezi roky 2021 a 2022, výměně křižovatky na pražském Andělu, která dosloužila po téměř 11 letech, nebo třeba na výrobcích pro australské město Melbourne.

Dominantním trhem byla pro strojírnu kontinentální Evropa v celé své šíři, dalšími oblastmi zájmu byla ale také třeba Afrika a Jižní Korea. Současná geopolitická situace fabriku připravila o rozjednané zakázky v Ruské federaci a v Bělorusku.

V roce 2022 podepsala v Pražská strojírna smlouvu o výstavbě vlastní fotovoltaické elektrárny. Vybudování střešní FVE s celkovým instalovaným výkonem 996 kWp, což je téměř 1 MWh, bylo naplánováno na první pololetí letošního roku, v druhém by elektrárna měla být již funkční. Pražská strojírna by si tak měla elektrárnou vyrobit dostatek elektrické energie, aby pokryla veškerou svou spotřebu.

Krásnou vzpomínkou na loňský rok nám budou i výtvarná díla zdobící plot kolem Pražské strojírny,“ doplňuje Masarovič. V rámci oslav dětského dne dala strojírna svou skoro 80metrovou zeď lemující celý areál k dispozici jako takzvanou „legal wall“, tedy legální zeď. Přes 300 dětí z Vinoře a okolí ji ozdobily svými výtvarnými díly s dopravní i jinou tématikou.

TZ Pražská strojírna