DPP zkrátí první etapu opravy tramvajové tratě na Malé Straně o tři dny, druhá etapa začne už 13. února

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) se o tři dny podaří zkrátit první etapu opravy tramvajové tratě na Malé Straně, která od 28. ledna probíhá v Letenské ulici. Díky tomu stavební práce na druhé etapě, které se přesunou do Karmelitské ulice, DPP zahájí již od pondělí 13. února 2023. Potrvají do soboty 4. března 2023. Karmelitská ulice bude v této etapě obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu. Od pondělí 13. února 2023 DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí. Oprava tramvajové tratě na Malé Straně bude pak od soboty 4. března pokračovat další etapou v ulici Újezd. Předpokládané ukončení všech prací je 31. března 2023.

Především díky příznivým klimatickým podmínkám, kdy nám do opravy tramvajové tratě na Malé Straně moc nepršelo ani nesněžilo, se nám podaří první etapu v Letenské ulici zkrátit o tři dny. Díky tomu se můžeme přesunout s druhou etapou do Karmelitské ulice už od pondělí 13. února, místo původně plánovaného čtvrtka 16. února 2023. Automaticky to ale neznamená zkrácení celé opravy tratě. Máme za sebou teprve první čtvrtinu, budeme se všemi silami snažit tyto tři dny ušetřit až do konce opravy. Bude ale záležet, jestli nám počasí bude přát jako doposud,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodal: „Dobrou zprávou je, že Letenská ulice bude od pondělí 13. února opět plně průjezdná, nicméně Karmelitská ulice bude od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku s Hellichovou ulicí obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu a Malá Strana se tak až nyní stane opravdu zcela neprůjezdnou. Proto nadále platí náš apel a prosba směrem k řidičům automobilů, aby do centra města, a zvláště na Malou Stranu, vůbec nevyjížděli.“

Oceňuji dosavadní tempo i kvalitu prací a doufám také, že nám až do konce rekonstrukce vydrží disciplinovanost řidičů,“ uvedla Terezie Radoměřská, starostka Prahy 1.

Každé zrychlení tohoto náročného projektu samozřejmě vítáme a Dopravnímu podniku a jeho pracovníkům za to patří poděkování,“ ocenil Vojtěch Ryvola, radní Prahy 1 pro dopravu.

Změny tras tramvajových linek

Po celou dobu opravy tramvajové tratě na Malé Straně bez ohledu na etapy, tj. do 31. března 2023 je obousměrně vyloučen provoz tramvají v úseku Malostranská – Újezd. Linky č. 12, 15, 20, 22, 23 a 97 jezdí po změněných trasách:

Linka č. 12 je ve směru od Výstaviště ze zastávky Chotkovy sady odkloněna přes zastávky Pražský hrad a Pohořelec do zastávky Malovanka. Vybrané spoje jsou v provozu pouze v trase Výstaviště – Špejchar.

Linka č. 15 je ve směru od Olšanských hřbitovů zkrácena do zastávky Malostranská (zastávka na nábřeží Edvarda Beneše), dále bude pokračovat jako linka č. 20 směr Dejvická a Červený Vrch.

Linka č. 20 je ve směru od Červeného Vrchu zkrácena do zastávky Malostranská (zastávka na nábřeží Edvarda Beneše), dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Olšanské hřbitovy.

Linka č. 22 je ve směru od Nádraží Hostivař ze zastávky Újezd odkloněna přes zastávky Švandovo divadlo, Anděl, Smíchovské nádraží a Hlubočepy do obratiště Sídliště Barrandov jako náhrada za linky č. 12 a 20.

Linka č. 23 je ve směru od Královky ze zastávky Malostranská (zastávka na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávky Čechův most a Strossmayerovo náměstí do obratiště Výstaviště.

Historická linka č. 42 bude v úseku Lazarská – Malostranská, v uvedeném směru, odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Národní divadlo a Staroměstská.

Noční linka č. 97 je v úseku Malostranská – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Staroměstská a Karlovy lázně.

Zavedená tramvajová linka č. 32

V denním provozu je v uvedeném směru zavedena linka č. 32 v trase Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská (u metra) – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – Vypich – Bílá Hora.

Náhradní autobusová doprava X20

Od 13. února do 31. března 2023 bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí.

Zastávky náhradní autobusové dopravy X20

Malostranské náměstí: v Letenské ulici před křižovatkou s ulicí Josefskou

Malostranská: v zastávce tramvají (u metra, směr Chotkovy sady)

Valdštejnské náměstí: na Valdštejnském náměstí, před křižovatkou se Sněmovní ulicí, v zastávce autobusové linky č. 194

Změna v provozu autobusů

Od 13. února do 31. března 2023 bude linka č. 194 v provozu ve své pravidelné trase. Přemísťuje se pro ni zastávka Malostranské náměstí na jižní okraj Malostranského náměstí přibližně 30 metrů před křižovatku s Karmelitskou ulicí, k domu U Glaubiců.

Informace pro řidiče individuální automobilové dopravy

Karmelitská ulice bude během druhé opravy tramvajové tratě na Malé Straně, tj. od pondělí 13. února do soboty 4. března 2023 obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od křižovatky s ulicí Tržiště po křižovatku ulic Újezd a Hellichova.

Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov

Příjezd na Malostranské náměstí bude v této etapě možný pouze od Klárova Valdštejnskou
a Tomášskou ulicí, výjezd pak Letenskou ulicí. Příjezd i výjezd do/z ulic Tržiště a Vlašská bude obousměrně umožněn pouze od Malostranského náměstí. Dopravní obslužnost velvyslanectví sídlících v ulicích Tržiště a Vlašská, jakož i nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského zůstane zachována.

Příjezd od Újezdu a výjezd směr Újezd

Příjezd do Hellichovy a Nebovidské ulice, jakož i na Maltézské náměstí bude v této etapě umožněn pouze od Újezdu. Výjezd z této oblasti bude možný opět pouze zpět přes Hellichovu ulici a Újezd. Dopravní obslužnost velvyslanectví, škol, institucí a provozoven v této oblasti zůstane zachována.

TZ DPP