Na našich silnicích dojde k dopravní nehodě každých 5 minut

Na našich silnicích došlo v loňském roce k více než 98 tisícům nehod, statisticky tak připadá na každých 5 minut jedna dopravní nehoda. Zároveň na našich silnicích v roce 2022 zemřelo 454 lidí, přes 1 700 osob bylo těžce zraněno a dalších přibližně 22,5 tisíce lidí bylo zraněno lehce. Konkrétně tak za loňský rok došlo k téměř 25 tisícům dopravních nehod, při kterých byl někdo zraněn či zemřel.  Znepokojivé přitom je, že řidiči i v případě některých závažných nehod poruší zákon a místo kolize opustí. V průměru každoročně umírá 10 lidí a 40 je těžce zraněno při nehodě, od níž viník ujel.

„Řidiči někdy reagují na nehodu zbrkle, v emocích či v šoku. Měli by si ale uvědomit, že ujetí od nehody není jen dopravním přestupkem, ale pokud jde o neposkytnutí první pomoci, tak i trestným činem. U nehody se ale můžeme často ocitnout i jako svědci, kteří jen projíždějí kolem. V takovém případě je důležité nebát se pomoci, ale zároveň chránit sebe a svou posádku,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí BESIP.

Základem, než se pustíte do pomoci zraněným na místě dopravní nehody, je vždycky myslet v první řadě na vlastní bezpečí. Není v tom žádné sobectví, ale pokud nejste přímým účastníkem nehody, musíte udělat všechno proto, abyste zabránili případné sekundární dopravní nehodě. To je taková nehoda, která vznikne právě v důsledku jiné dopravní nehody v jejím bezprostředním okolí. Ročně u nás totiž dojde k přibližně tisícovce takových zbytečných nehod!

Pokud jste pouze svědkem nehody, zastavte, zajeďte autem co nejvíce ke krajnici a zapněte výstražná světla. V případě, že jste přímým účastníkem nehody, vždy vypněte motor a také zapněte výstražná světla. Potom si oblékněte reflexní vestu, vystupte opatrně z auta a označte nehodu výstražným trojúhelníkem (50 m na silnici, 100 m na dálnici. V odhadu vám pomohou směrové sloupky, ty jsou na rovném úseku umístěny 50 m od sebe). Ty, kteří jsou v pořádku/schopni pohybu, odveďte vždy za svodidla, případně dostatečně daleko od silnice.

Snažte se také úkoly rozdělit.  Pokud je na místě více lidí, kteří jsou nezranění nebo lehce zranění, požádejte je o pomoc a rozdělte jim úkoly. Následně telefonicky přivolejte pomoc. Při komunikaci s dispečerem uveďte:

  • jméno a příjmení
  • popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte – např. silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině (silo, kostel, železnice, skály, apod.) Je důležité vědět také to, že železniční přejezdy a sloupy veřejného osvětlení mají unikátní číslo, podle kterého můžete velmi přesně udat svou polohu. Případně ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti
  • formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp.
  • celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně zranění), např. 5 osob celkem, 2 vážně zranění
  • odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny, nezavěšujte telefon, zůstaňte v kontaktu s dispečerem, telefon můžete dát na hlasitý odposlech

Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám. Jako první se snažte zajistit základní životní funkce (vědomí, dýchání, krevní oběh) – využijte lékárničku z auta. Tepenné krvácení zastavte přímým tlakem ruky/prstů na ráně, tlakovým obvazem, případně zaškrcením nad ránou směrem k srdci. Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře. Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku. Je dobré poskytnout tepelný komfort zraněným osobám (termofolie). Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody. Zajistěte také svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

TZ Besip