DPP a odborové organizace se dohodly na novém dodatku ke kolektivní smlouvě

Vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a všech 28 odborových organizací působících v DPP podepsalo dodatek č. 3 ke stávající kolektivní smlouvě, která je platná do 31. prosince 2026. Dodatek č. 3 přináší od 1. dubna 2023 všem zaměstnancům DPP navýšení mzdových tarifů o 4 %.

„Jsem rád, že se jednání s našimi sociálními partnery vedla v konstruktivním duchu, i když byla složitější vzhledem na povolební situaci na Magistrátu hl. m. Prahy. Jsem upřímně rád, že se podařilo najít shodu. Uzavřená dohoda je v souladu s naší dlouhodobou strategií být vyhledávaným zaměstnavatelem,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Platnost dodatku č. 3 ke stávající kolektivní smlouvě upravující mzdové tarify zaměstnanců DPP je do 31. prosince 2023.

TZ DPP