Kvalita veřejné dopravy za rok 2022: Metro vede, tramvaje a vlaky mají co dohánět

Doprava v Praze a Středočeském kraji v roce 2022: Metro udělalo radost, tramvaje řeší vandalismus a autobusy se zlepšily. Vlaky jsou ale velký problém, zvláště co se týče čistoty vozidel a nedostatku jednotek City Elefant. Dobře si vedou autobusy, kde dokonce tři dopravci splnili všechny sledované indikátory. Ale stále se najdou oblasti, které by mohly být lepší – třeba informování ve vozidlech a čistota vozidel.

Jak obstála česká autobusová doprava v Praze a ve Středočeském kraji v roce 2022?  Potíže byly hlavně s průjezdností komunikací v podzimním období. Na druhou stranu se mírně lepší situace s nedostatkem řidičů. Největší problém byl s plněním grafikonů, který splnilo pouze 12 dopravců z celkových 34. Naopak dobře si vedou u teplotního komfortu a informování v autobusech.

Hůře to vypadá s čistotou vozidel a bezbariérovostí.  Do budoucna by měly dopravci zlepšit indikátory „Funkčnost odbavovacích zařízení“ nebo „Přesnost provozu“, z nějž mohou řidiči přímo ovlivnit předčasné odjezdy ze zastávek nebo včasné přistavení autobusu do výchozí zastávky.

Metro válí

Dopravní podnik hl. m. Prahy konečně opět splnil všechny sledované ukazatele. To se naposledy stalo před pěti lety, kdy bývala hlavní překážka „Funkčnost označovačů“. Metro nabízí 76 % bezbariérových stanic a průměrné stáří vozidel se drží na 17,4 letech

U tramvají se řeší vandalismus

Pokud jde o kvalitu tramvajové dopravy v Praze, Dopravní podnik hlavního města Prahy se zlepšuje. Dopravce nesplnil pouze dva ze 17 sledovaných indikátorů – „Funkčnost označovačů“ a „Informování ve vozidlech“.  Bohužel některé problémy stále přetrvávají.  

„I když dopravce splnil indikátor „Čistota vozidel“, z hlediska následků vandalismu bylo průměrné plnění tohoto indikátoru pouze 81 %,“ uvádí zpráva Ropidu. Jde hlavně o graffiti na vnitřních plochách tramvají, které jsou v poslední době stále častější

Ke konci roku 2022 nabízely tramvaje 70 % bezbariérově přístupných spojů a průměrné stáří vozového parku bylo 14 let. V roce 2022 se přesnost tramvajového provozu snížila na 86 % oproti loňskému roku, ale stále se jedná o dobrý výsledek.

Autobusová doprava si polepšila

Rok 2022 přinesl do systému PID dalších sedm autobusových dopravců, čímž se zlepšila dostupnost a kvalita veřejné dopravy v celém Středočeském kraji. Tři dopravci (AUTODOPRAVA LAMER, Dopravní podnik hl. m. Prahy a MARTIN UHER) dokonce splnili všechny sledované indikátory.  Další tři (ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, ČSAD Jindřichův Hradec a Transdev Střední Čechy) podali velmi dobrý výkon s jediným nesplněným ukazatelem.

Nejvíce problematickým indikátorem zůstalo informování ve vozidlech. Stáří vozového parku se na konci roku 2022 průměrně pohybovalo kolem 6,9 let a téměř 85 % vozidel bylo bezbariérově přístupných. Dopravci se mohou pochlubit i 157 autobusy v nejnovějším červenošedém designu.

Čistota ve vlaků velký špatný

U vlaků se stále nedaří dodržet standardy kvality, což se projevuje hlavně na provozních ukazatelích a vozidlech. Nejvíce je to vidět na trati mezi Praha-Smíchov a Praha-Radotín, stejně jako na trati mezi Praha-Vysočany a Mstětice. Naopak po dokončení stavby trati směrem do Benešova u Prahy se výrazně zlepšila přesnost provozu a plnění odjetých kilometrů.

Velkým problémem je však nedostatek jednotek 471 City Elefant. S tím souvisí i fakt, že se nedaří držet předepsané řazení vlaků a čistota vozidel, která je dle tiskové zprávy naprosto tristní stejně, jako stav toalet. „Neuspokojivá situace je i v hodnocení funkčnosti vozidel, velice často se vyskytují závad především na toaletách,“ uvádí zpráva.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.