Nedostatek řidičů MHD v Praze: Řešení v univerzálních řidičích?

Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů MHD. Nejvíce chybí především řidiči autobusů, a to nejen v hlavním městě, ale v celé České republice. Vyřešit by to mohli univerzální řidiči, kteří by byli schopni řídit jak autobusy, tak tramvaje. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) se k tomu však zatím nevyjadřuje.

Řidičů MHD je nejen nedostatek, ale navíc mnohdy vyčerpali maximální počty přesčasových hodin. Jedna z možných příčin může být nedostatečná příprava řidičů tramvají na řízení autobusů. To způsobuje, že během výluk metra, jako je například na lince C, musí DPP nasazovat náhradní tramvajovou dopravu místo rychlejších a pohodlnějších autobusů.

Někteří odborníci poukazují na to, že by se měly navýšit i investice do vzdělávání a školení řidičů, aby byli schopni ovládat různé typy dopravních prostředků, což by mohlo přinést i zlepšení společenského vnímání povolání řidiče MHD. K podobnému řešení se uchýlil třeba Dopravní podnik v Ostravě, kdy v roce 2017 vybudoval tým zhruba 40 univerzálních řidičů s oprávněním jezdit se dvěma dopravními prostředky. Dalším možným řešením je podle České asociace organizátorů veřejné dopravy i snížení věkové hranice pro řízení autobusů z dnešních 21 na 18 let.

Na dotaz, zda Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) zvažuje zavedení konceptu univerzálních řidičů, nebo má v rukávu jiné řešení, jsme zatím neobdrželi jasnou odpověď.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.